Follow
Ходаківська Євгенія Володимирівна (Чеклова Є.В.)
Ходаківська Євгенія Володимирівна (Чеклова Є.В.)
Український державний університет залізничного транспорту,
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розробка раціональних маршрутів прямування пасажирських поїздів на основі системи мурашиних колоній
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ЄВ Чеклова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (5 (39)), 9-13, 2009
72009
Розробка адаптивної технології організації схем обігу пасажирських составів на основі процедур еволюційного моделювання
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ЄВ Чеклова
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, Харків, 27-31, 2009
62009
Розробка моделі нечітких часових рядів з властивостями еволюційної самоорганізації для прогнозування пасажиропотоків
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ЄВ Чеклова
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 5-14, 2008
42008
Управління залізничними пасажирськими перевезеннями на основі логістичних принципів
ТВ Бутько, ДВ Ломотько, АВ Прохорченко, ЄВ Чеклова
Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту, 48-51, 2009
22009
Техніко-економічне обгрунтування вибору схеми обертання пасажирських составів
ЄВ Ходаківська
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2011
12011
Удосконалення АРМ інженера пасажирської служби в частині обігу пасажирських составів
ЄВ Ходаківська
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 28-34, 2011
12011
Формування гнучкої технології управління транспортними процесами в системі залізничних пасажирських перевезень
ЄВ Чеклова
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, Харків.–2010.-Випуск, 66-71, 0
1
Управління експлуатаційною роботою
АВ Прохорченко, ГМ Сіконенко, ПВ Долгополов, ТЮ Калашнікова, ...
Український державний університет залізничного транспорту, 2023
2023
Удосконалення організації міжнародних пасажирських перевезень в умовах інтероперабельності
ЄВ Ходаківська, ОМ Гаврильченко, ІВ Охмат, СМ Писарєв
Український державний університет залізничного транспорту, 2023
2023
Дослідження можливості використання штучного інтелекту при інформатизації процесу інтероперабельності міжнародних перевезень
ЄВ Ходаківська, ОМ Ходаківський
Український державний університет залізничного транспорту, 2023
2023
Загальний курс транспорту
ЄВ Ходаківська, ПВ Долгополов, ОА Малахова, ГО Прохорченко
Український державний університет залізничного транспорту, 2023
2023
Організація роботи МТК на основі інтероперабельності
ЄВ Ходаківська
Український державний університет залізничного транспорту, 2023
2023
Інформаційні технології в управлінні міжнародними перевезеннями
ОМ Ходаківський, ЄВ Ходаківська
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
2022
Дослідження сучасних підходів щодо удосконалення організації перевезень залізничним транспортом в умовах інтероперабельності
ЄВ Ходаківська, ТВ Якушева, КЮ Логінов
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
2022
Підвищення ефективності організації міжнародних вантажних перевезень в умовах інформатизації
ЄВ Ходаківська, ВФ Чеклов, ЄО Новіков
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
2022
Інтероперабельність, як інструмент покращення взаємодії національної транспортної системи із світовою транспортною мережею в частині залізничних перевезень
ВС Козлова, РВ Кольченко, ВВ Чепайкін, ЄВ Ходаківська
Український державний університет залізничного транспорту, 2021
2021
Дослідження основних властивостей міжнародної інтелектуальної транспортної системи в частині залізничних перевезень
ТВ Бутько, ЄВ Ходаківська, ОМ Ходаківський, ВФ Чеклов
Український державний університет залізничного транспорту, 2021
2021
Удосконалення організації пасажирських залізничних перевезень в умовах впровадження логістичного сервісу
ЄВ Ходаківська
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
2018
Аналіз доцільності створення високошвидкісної транспортної мережі на території України
ЄВ Ходаківська, ВЮ Сівін
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
2017
Аналіз проблем і перспектив розвитку організації пасажирських перевезень у сучасних умовах
ЄВ Ходаківська, ЛМ Баланюк, ЛО Рафаілова, ОС Рудник
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20