Підписатись
Василь Приймак
Василь Приймак
Д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті, ЛНУ ім. Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні: Монографія
ВІ Приймак
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка 383, 4, 2002
832002
Математичні методи економічного аналізу
ВІ Приймак
К.: Центр навчальної літератури, 2009
812009
Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання: монографія
ВІ Приймак
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 27-28, 2003
272003
Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України: монографія
ВІ Приймак, ОМ Гинда
Львів: Растр-7, 2013
242013
Гнучкість національного та регіональних ринків праці України
В Приймак, Н Ковалевич
Україна: аспекти праці, 3-6, 2009
212009
Matematychni metody ekonomichnoho analizu [Mathematical methods of economic analysis]
VI Pryimak
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian], 2009
172009
Інтегральна оцінка розвитку трудового потенціалу регіону з урахуванням його якісних характеристик
В Приймак, М Баранкевич, В Цицак
Регіональна економіка, 45-53, 2004
162004
Якісні зміни трудового потенціалу регіонів України
В Приймак
Україна: аспекти праці, 3-7, 2006
142006
Якісні зміни трудового потенціалу регіонів України
В Приймак
Україна: аспекти праці, 3-7, 2006
142006
Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці
ВС Приймак
ступеня доктора економ. наук: спец. 08.02. 03 «Організація управління …, 0
14
Міграційна привабливість регіонів України
В Приймак, О Голубник, Н Шинкар
Україна: аспекти праці, 2007
132007
Регіональні особливості безробіття в Україні
В Приймак
Україна: аспекти праці, 8-13, 2003
132003
Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні
ВІ Приймак, СМ Гинда
Молодий вчений, 100-104, 2015
102015
Нечітке оцінювання рівня економічного добробуту домогосподарств
ВІ Приймак
Економіка: реалії часу, 1, 2011
102011
Трудова мобільність населення України і регіональні ринки праці
ВІ Приймак
Регіональна економіка, 76-82, 2001
92001
Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя
ВІ Приймак, ОІ Карчевська
Фінанси України, 113-124, 2008
82008
Нейронні мережі в управлінні ринком праці
ВІ Приймак, Д Скорупка
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 260-266, 2011
72011
Зміщення рівноважної заробітної плати і гнучкість ринку праці України
ВІ Приймак, НМ Ковалевич
Економіка та держава, 28-31, 2010
72010
Прогнозування фінансових потоків компанії зі страхування життя на основі методів імітаційного моделювання
ВІ Приймак, ОІ Карчевська
Фінанси України, 82-94, 2011
62011
Оцінювання взаємозв'язку динаміки попиту і пропозиції робочої сили в Україні
ВІ Приймак, ОГ Возняк, НМ Ковалевич
Науковий вісник НЛТУ України 21 (6), 275-283, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20