Литвин А.Г., Литвин О.Г., Глушко А.Г., Oleksandra G. Lytvyn, Oleksandra Litvin
Литвин А.Г., Литвин О.Г., Глушко А.Г., Oleksandra G. Lytvyn, Oleksandra Litvin
Kharkiv National University of Radio Electronics
Підтверджена електронна адреса в nure.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вища математика у прикладах та задачах
АД Тевяшев, ОГ Литвин, ГМ Кривошеєва, ЛВ Обухова, ЩГ Середа, ...
Харків: ХТУРЕ, 2002
132002
та ін. Вища математика в прикладах та задачах. Ч. 3. Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення
АД Тевяшев, ОГ Литвин, ГМ Кривошеєва
Харків: ХНУРЕ, 2002
132002
Вища математика. Загальний курс: збірник задач та вправ
АД Тевяшев, ОГ Литвин
Харків: Рубікон, 1999
121999
Дивідіріальні та мультигральні числення: монографія
ОМ Литвин
К.: Наук. думка, 2006
62006
Высшая математика. Общий курс. Сборник задач и упражнений
АД Тевяшев, АГ Литвин
Харьков: Рубикон, 1999
61999
Вища математика у прикладах та задачах: Алгебра та геометрія із застосуванням Mathcad. Частина 1
АД Тевяшев, ОГ Литвин
Х.: ТОВ «Друкарня Мадрид, 2015
42015
Опыт использования дистанционных средств обучения при изучении фундаментальных математических дисциплин
АД Тевяшев, АГ Литвин
42013
Реконструкція зображень з використанням скінченних сум Фур’є та Фейєра
ОМ Литвин, ОГ Литвин
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ Співголови, 186, 2016
32016
Чисельна реалізація інтерлінаційного методу скінченних елементів розв'язання початково-крайових задач з двома просторовими змінними
ОM Литвин, ЛС Лобанова, ГВ Залужна
Труды института прикладной математики и механики, 2013
32013
Наближення розривної функції розривним сплайном, коли вузли сплайна не збігаються з розривами функції
ОM Литвин, ЮІ Першина
Труды Института прикладной математики и механики, 2012
32012
Елементи нових технологій при вивченні фундаментальних дисциплін у вищих навчальних закладах
ОГ Литвин
Нові технології навчання.–2000.–Вип 25, 12-18, 0
3
Оптимізація кількості експериментальних даних у методі обчислення коефіцієнтів Фур'є за допомогою проекцій
ОМ Литвин, ОГ Литвин
Полтава: ПУЕТ, 2017
22017
Об опыте использования системы дистанционного обучения Moodle при изучении фундаментальных математических дисциплин
АД Тевяшев, ОГ Литвин, НБ Манчинська
12018
Систематическое использование информационных компьютерных технологий при изучении фундаментальных математических дисциплин
АД Тевяшев, АГ Литвин
БГУИР, 2016
12016
Міжнародний досвід в управлінні фінансовим забезпеченням системи охорони здоров’я
МО Горинь, ОЯ Литвин
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 162-167, 2013
12013
Поняття господарських відносин у системі охорони здоров’я України: економічний підхід
МО Горинь, ОЯ Литвин
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Тестування методу скінченних сум Фур ‘є для реконструкції 2d зображень з обчисленням коефіцієнтів за допомогою проекцій
ОМ Литвин, ОГ Литвин, М Бобков
2019
Method of Calculating Fourier Coefficients of Three Variable Functions Using Tomogram
ОМ Литвин, ОГ Литвин, ОО Литвин
2019
Про один підхід до наближення розривних функцій з використанням проекцій і скінченних сум Фур’є
ОМ Литвин, ОГ Литвин
2018
Метод відновлення розривних функцій спеціального вигляду з використанням проекцій і скінченних сум Фур’є
ОМ Литвин, ОГ Литвин
Друкарня Мадрид, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20