Ольга Попова, Olga Popova
Ольга Попова, Olga Popova
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія/ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук та ін
Е розвиток України
К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України 684, 2005
1802005
Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми
ОЛ Попова
Київ, ДУ"Інститут економіки та прогнозування НАНУ", 2009
1552009
на внутрішньому та зовнішньому ринках: Наукова доповідь/За ред. акад. УААН ВМ Трегобчука, чл.-кор. УААН БЙ Пасхавера
З конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України
К.: Інт-т екон. та прогнозув, 14, 2007
772007
Вiдтворення та ефективне використання ресурсного потенцiалу АПК (теоретичнi i практичнi аспекти)=
ВМ Трегобчук, ОМ Алимов, БЙ Пасхавер
772003
Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу
ВМ Трегобчук, БЙ Пасхавер, АЕ Юзефович
Економіка АПК 7, 2005
492005
Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014-2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України
Попова
Економіка АПК, 89-96, 2013
452013
Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку
Попова
Економіка України, 73-84, 2012
402012
Депресивні сільські території: методичні засади визначення
ОЛ Попова, ІВ Прокопа
Економіка України., С. 61-70, 2007
242007
Заселеність сільських територій: деструктивні змі-ни і загрози
П Прокопа
Економіка і прогнозування., С. 63-84 ., 2008
172008
Зайнятість сільського населення в Україні: територіальна диференціація
ІВ Прокопа, ОЛ Попова, МГ Бетлій
Економіка і прогнозування, 56-74, 2007
172007
Реформуємо місцеве самоврядування «як у Польщі»: хто більше?
ОЛ Попова
Дзеркало тижня, 2015
162015
Екодіагностика природо-господарської організації території України: агроландшафтний аспект
Попова
Економіка і прогнозування, 92-101, 2012
152012
Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій
АГ Бидик
Інноваційна економіка, 156, 2013
142013
Оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель
Попова
Економіка України, 47-56, 2013
142013
Обеспечение кредитными ресурсами аграрного сектора региона
О Попова, С Долгова
АПК: экономика, управление, 46-49, 2007
142007
Розвиток багатофункціонального сільського господарства: досвід Німеччини
ОЛ Попова
Економіка та прогнозування, 148-158, 2015
132015
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація
ПОЛ Бородіна О.М., Геєць В.М., Гуторов А.О., Киризюк С.В., Прокопа І.В.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012
132012
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація
ПОЛ Бородіна О.М., Геєць В.М. Гуторов А.О., Киризюк С.В., Прокопа І.В.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012
132012
Соціальні і екологічні параметри діяльності сільськогосподарських підприємств: диференціація
Попова
Економіка і прогнозування, 110-125, 2010
132010
Агроінвестиції і доступ до землі: загострення суперечностей
Попова
Дзеркало тижня, 2011
122011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20