Підписатись
Ольга Ватаманюк
Ольга Ватаманюк
старший викладач кафедри фінансів, Чернівецький торговельно-економічний
Підтверджена електронна адреса в chtei-knteu.cv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії
АА Славкова, ОС Ватаманюк
Фінанси, облік і аудит, 119-131, 2013
122013
Ринок факторингових послуг в Україні
МА Руснак, ОС Ватаманюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
102012
Адміністрування податків і сервіс платників: відмінності та взаємозв’язок
АА Славкова, ОС Ватаманюк
Економічний форум, 328-335, 2016
72016
Зарубіжний досвід супроводження великих платників податків та його актуальність для України
ОС Ватаманюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 211-218, 2016
42016
Оцінка податкової активності великих платників у формуванні доходів державного бюджету України
ОС Ватаманюк
Молодий вчений, 81-85, 2015
42015
Агресивне податкове планування: негативні наслідки та напрями протидії
ОС Ватаманюк
Науковий вісник Мукачівського державного університету, 153-158, 2018
32018
Типові моделі функціонування податкових органів: порівняльний аспект
ОС Ватаманюк
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
32014
Грошово-кредитне регулювання економічних процесів в Україні
ОС Ватаманюк, МА Руснак
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
32012
Економічна сутність фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. rusnauka. com/13_EISN_2013
ОС Ватаманюк
Economics/3_109418. doc. htm, 0
3
Адміністрування великих платників податків в Україні: сучасна практика та напрями вдосконалення
ОС Ватаманюк, ОС Ватаманюк
Socio-Economic Problems and the State, 2015
22015
Специфіка податкового обслуговування великих платників податків в Україні
ОС Ватаманюк
Управління розвитком, 19-24, 2015
22015
Сутність, значення та взаємозв’язок елементів податкового адміністрування
ОС Ватаманюк
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 120-125, 2014
2*2014
Податкова політика України в умовах євроінтеграції: проблеми і перспективи
АА Славкова, АА Славкова, ОС Ватаманюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Методика та прагматизм розрахунку податкового навантаження на великих платників податків України
ОС Ватаманюк
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 160, 2014
12014
Особливості впливу новацій податкового законодавства на визначення амортизаційної політики суб’єктів господарювання
ОС Ватаманюк, СА Руснак
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
12012
ФІНАНСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
О Ватаманюк
Бурдяк Олена, 2018
2018
Іпотечний кредит як інструмент розвитку фінансового ринку в Україні
ОС Ватаманюк
Економічний простір, 141-152, 2017
2017
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
О Ватаманюк
Кифяк Василь Федорович, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ОС Ватаманюк, ЮО Мацькова
ББК 94я43 С-69, 233, 2017
2017
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СУПРОВОДЖЕННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
ОС Ватаманюк
ЖДТУ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20