Галина Партин
Галина Партин
Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, кафедра фінансів
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: монографія
ГО Партин
К.: УБС НБУ, 219, 2008
1532008
Фінанси підприємств
ГО Партин
навчальний посібник/ГО Партин, АГ Загородній.–2-ге вид., перероб. і доп.–К …, 2006
134*2006
Управлінський облік: навч. посіб.
ГО Партин, АГ Загородній
К.: Знання, 2007
127*2007
Управлінський облік: навч. посіб.
ГО Партин, АГ Загородній
К.: Знання, 2007
127*2007
Бухгалтерський облік: навч. посіб.
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Знання 507, 2008
1032008
Бухгалтерський облік
ЙЯ Даньків, МЯ Остап'юк
К.: Знання, 2007, 2007
1032007
Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства
АГ Загородній, ГО Партин
Фінанси України, 87-97, 2009
952009
Бюджетування у системі управління витратами підприємства
ГО Партин
Фінанси України, 50-53, 2003
742003
Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства
ГО Партин
Фінанси України, 124-133, 2004
682004
Інвестиційний словник: Навч. посібник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ГО Партин
Львів: Бескид Біт, 2005
662005
Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи
ГО Партин, ОВ Дідух
Науковий вісник НЛТУ України 20 (8), 2010
522010
Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Навчальний посібник
ГО Партин
К.: Знання, 2000
482000
Фінансовий менеджмент: навч. посібн.
ГО Партин
Львів: Львівська політехніка, 2010
442010
Фінансовий менеджмент: навч. посібн.
ГО Партин
Львів: Львівська політехніка, 2010
442010
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч. посіб.
АГ Загородній, ГО Партин
К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003
412003
Види та місце фінансового контролінгу на підприємстві
ГО Партин, ЯВ Маєвська
Науковий вісник НЛТУ України 19 (6), 2009
372009
Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Кондор, 2007
342007
Роль небанківських фінансових посередників у фінансуванні інноваційного розвитку
Г Партин, О Тивончук
Вісник НБУ, 46-51, 2005
342005
Управл_нський обл_к
ГО Партин, АГ Загородн_й, А Яс_нська
Знання, 2006
322006
Управл_нський обл_к
ГО Партин, АГ Загородн_й, А Яс_нська
Знання, 2006
322006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20