Підписатись
Надія Гоблик-Маркович
Надія Гоблик-Маркович
Мукачівський державний університет
Підтверджена електронна адреса в mail.msu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетингове забезпечення розвитку туризму в прикордонному регіоні
НМ Гоблик-Маркович
автореферат... канд. екон. наук, спец 8, 2011
142011
Аналіз динаміки та актуальних проблем розвитку сфери туризму
НМ Гоблик-Маркович, ТІ Ільтьо
Міжнародний науковий журнал "Освіта і наука", 16-22, 2018
122018
Напрями формування сучасної маркетингової стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу
НМ Гоблик-Маркович
Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія …, 2018
92018
Теоретичні засади регіонального ринку готельно-ресторанного бізнесу
НМ Гоблик-Маркович, АВ Грянило
URL: http://tourlib. net/statti_ukr/goblyk3. htm, 2012
92012
Активізація маркетингового забезпечення розвитку туристичної індустрії
НМ Гоблик-Маркович
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2010
82010
Перспективні напрями активізації розвитку туризму в Закарпатській області
ОІ Мілашовська, НМ Гоблик-Маркович
Науковий вісник НЛТУ України 23 (3), 121-127, 2013
72013
Підвищення інвестиційної привабливості регіону на основі формування туристичного кластеру
Гоблик-Маркович Н.М.
Вісник Хмельницького Національного Університету. Економічні науки 4 (5), 76-79, 2010
72010
Модель туристичного кластера Закарпатської області
ОІ Мілашовська, НМ Гоблик-Маркович
Науковий вісник НЛТУ України 23 (2), 284-292, 2013
52013
Аналіз особливостей і перспектив розвитку санаторіїв Закарпаття
ОМ Головко, НМ Гоблик-Маркович, ЕС Горват
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 120-126, 2017
42017
Сучасні напрями організації дозвілля у закладах ресторанного господарства
НМ Гоблик-Маркович, І Ковач
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Журнал наукових …, 2015
32015
Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи
ОІ Мілашовська, НМ Гоблик-Маркович
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія економіка …, 2014
32014
Географія фестивалів Закарпаття
НМ Гоблик-Маркович, МІ Капустей
Науковий вісник НЛТУ України 23 (16), 389-395, 2013
32013
Інформаційна безпека в готельно-ресторанному господарстві
НМ Гоблик-Маркович, ДІ Молнар, ТІ Ільтьо
Економіка та суспільство. Електронний науковий фаховий журнал, 116-120, 2017
22017
Сучасні просторові форми як засіб активізації туристичної діяльності у прикордонному регіоні
НМ Гоблик-Маркович
Science, 28, 2012
22012
Тенденції діджиталізації в музейній галузі
КМ Хаустова, НМ Гоблик-Маркович
Актуальні питання музеєзнавства, пам’яткознавства: тези доповідей …, 2023
12023
Концепція адміністрування та маршрутизації туристично-рекреаційних кластерів у хмарних середовищах
ОО Маслиган, НМ Гоблик-Маркович, ЕВ Тодьєрішко, НС Кампов
Економіка та держава, 34-38, 2022
12022
Привабливість готельної індустрії україни для міжнародних інвесторів
НМ Гоблик-Маркович, ТІ Ільтьо
Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних …, 2019
12019
STRATEGIC MANAGEMENT IN HORECA: A MODERN PERSPECTIVE
ВГ Юровчик, НМ Гоблик-Маркович, ТІ Ільтьо
Економічний простір, 162-166, 2024
2024
Стратегічне управління в умовах змін
НМ Гоблик-Маркович, С Ремез
Мукачево: МДУ, 2024
2024
Малий бізнес як форма підприємницької діяльності: особливості регіонального управління в умовах війни в Україні
НМ Гоблик-Маркович, Н Лендєл
Мукачево: МДУ, 2024
2024
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20