Тетяна Вікторівна Коломієць (Коломієць, ТВ; Kolomiets T, Коломиец Т)
Тетяна Вікторівна Коломієць (Коломієць, ТВ; Kolomiets T, Коломиец Т)
Вінницький національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні підходи до оцінки рівня стану постави людини в процесі занять фізичними вправами
С Футорний, Н Носова, Т Коломієць
Вісник Прикарпатського університету, 296-302, 2017
92017
Методологічні засади ідентифікації споживчих товарів
Т Коломієць, Н Мережко, В Осієвська
Товари і ринки, 48-53, 2012
92012
Наукові дослідження та технічні розробки в Україні: аналіз тенденцій [Електронний ресурс]
Т Коломієць
Режим доступу: https://www. cedos. org. ua/uk/osvita/naukovidoslidzhennia-ta …, 2016
62016
Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств
АМ Корнійчук, ТВ Гончарук, ТВ Коломієць
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
Роль інформаційних ресурсів у процесі формування інтелектуального капіталу підприємства [Електронний ресурс]
ТВ Коломієць
Ефективна економіка, 2017
22017
Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах АПК
ТВ Коломієць
Інвестиції: практика та досвід, 80-85, 2015
22015
Взаємозв'язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств
ТВ Коломієць
Агросвіт, 65-71, 2020
12020
Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору
ТВ Коломієць
Економіка АПК, 94-99, 2016
12016
Стратегія поводження з відходами каменеобробними підприємствами
АБ Трофимчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 107-120, 2016
12016
ДОСЛІДНІ ГОСПОДАРСТВА ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ОСЕРЕДКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ©
ТВ Коломієць
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 46-54, 2016
12016
Інституціональне середовище формування інтелектуального капіталу підприємств аграрного сектору
ТВ Коломієць
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 97-107, 2016
12016
ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АПК МЕТОДОМ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ, СТВОРЕНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ (VAIC) MEASUREMENT OF INTELLECTUAL …
КТВ Kolomiets T.)
Економіка. Фінанси. Право, 11-14, 2015
12015
Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу
ТВ Коломієць
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
12015
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття інтелектуального капіталу
ТВ Коломієць
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 14-17, 2014
12014
Права і свободи особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ–початку ХХ століття
ЮМ Коломієць, ТВ Коломієць
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 301-307, 2005
12005
Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку
ТВ Коломієць
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів …, 0
1
Необхідність ідентифікації та оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки
ТВ Коломієць
Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи України …, 0
1
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PROBLEM OF IDENTIFICATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF ENTERPRISE
ТВ Коломієць
1
Series expansions for monogenic functions in Clifford algebras and their application
AA Pogorui, TY Kolomiiets
Journal of Mathematical Sciences 252 (4), 502-507, 2021
2021
On Quaternionic Measures
ME Luna-Elizarrarás, A Pogorui, M Shapiro, T Kolomiiets
Advances in Applied Clifford Algebras 30 (4), 1-17, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20