Олена Голубева / Olena Holubeva
Олена Голубева / Olena Holubeva
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль професійно-прикладної підготовки студентів у фізичному вихованні
ЮМ Сопіла, ОТ Голубева, ОВ Василів, АЙ Пацевко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Игра без мяча-важный показатель тактической подготовлености футболиста
ИД Якимишин, ММ Стахив, АМ Бабич, ЕТ Голубева
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Formation of special working capacity of future food industry technologists in the process of physical education classes
BS Semeniv, MM Stakhiv, AM Babych, TG Prystavskyi, OT Golubeva, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
ВПЛИВ ЗАСОБІВ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВЕТЕРИНАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
БС Семенів, ОТ Голубева, ТГ Приставський, АМ Бабич, ЮМ Сопіла
Young 68 (4.1), 2019
2019
Формування спеціальної працездатності майбутніх технологів харчової промисловості в процесі занять з фізичного виховання
СЮМ Семенів Б.С., Бабич А.М., Стахів М.М., Приставський Т.Г., Голубева О.Т.
Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького. Серія "Економічні науки" 21 …, 2019
2019
Визначення рівня психологічної втоми майбутніх фахівців з виготовлення та переробки продукції тваринництва
БС Семенів, АМ Бабич, ТГ Приставський, ММ Стахів, ОТ Голубева
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Determination of the level of psychological fatigue of future specialists in the production and processing of livestock products
BS Semeniv, AM Babych, TG Prystavskyi, MM Stahiv, OT Golubeva
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів мотивації до занять фізичною культурою і спортом
ТП Богдан Семенів, Петро Біленький, Олена Голубева, Орест Василів
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 83-90, 2017
2017
EFFICACY OF CIRCULAR TRAINING STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION
BS Semeniv, OТ Golubeva, OВ Vasyliv, AI Patsevko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18 (2 …, 2016
2016
Ефективність застосування кругового тренування студентів в процесі фізичного виховання
BS Semeniv, OТ Golubeva, OВ Vasyliv, AI Patsevko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Вплив фізичних навантажень різншої потужності на організм студенток біолого-технічного факультету в процесі фізичного виховання
БС Семенів, ОТ Голубева, ОВ Василів, ПМ Біленький
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
2016
Эффективность применения круговой тренировки студентов в процессе физического воспитания
БС Семенів, ОТ Голубева, ОВ Василів, АЙ Пацевко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
GAME WITHOUT THE BALL–AN IMPORTANT INDICATOR TACTICAL READINESS FOOTBALLER
I Yakymyshyn, M Stahiv, A Babych, O Golubeva
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 17 (4 …, 2015
2015
ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE IN THE FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE
O Golubeva, L Pokotylo, M Stahiv, A Kovtun
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 17 (1 …, 2015
2015
PROBLEMS OF FORMATION OF VALEOLOGICAL VALUES IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
O Golubeva, G Benzac, O Vasyliv, M Stahiv
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 17 (1 …, 2015
2015
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
O Golubeva, G Benzac, O Vasyliv, M Stahiv
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
2015
Аналіз світового досвіду у формуванні здорового способу життя
ОТ Голубева, ЛІ Покотило, ММ Стахів, АА Ковтун
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Гра без м’яча–важливий показник тактичної підготовленості футболіста
ІД Якимишин, ММ Стахів, АМ Бабич, ОТ Голубева
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Проблемы Формирования валеологических ценностей в процессе физического воспитания
ЕТ Голубева, ГН Бенцак, ОВ Васылив, ММ Стахив
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Інноваційні форми самостійної підготовки студентів в умовах занять з фізичного виховання
ОТ Голубева, ОВ Василів, ММ Стахів, ЮМ Сопіла
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20