Васильєва Олена Сергіївна (Olena Vasylieva)
Васильєва Олена Сергіївна (Olena Vasylieva)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Вікові особливості та зміни морфології голови людини
ОС Васильєва
Вісник Хмельницького національного університету 6, 36-41, 2008
62008
Система антропометричних ознак голови та її вплив на дизайн головних уборів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці/Таврійський державний агротехнічний університет–Вип. 4
ОС Васильєва
Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійський державний …, 2008
62008
Попередня оцінка методів та сучасних пристроїв для дослідження форми та розмірів тіла людини
ОС Васильєва
Вісник КНУТД.-К.: КНУТД N 5, 58-63, 2008
52008
Вдосконалення метода фотометрії для дослідження особливостей будови форми голови людини
ОС Васильєва
Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, 2008
32008
Удосконалення інформаційних баз даних для дизайн-проектування головних уборів
ОС Васильєва, МВ Колосніченко
НАУ, 2015
22015
Особливості проектування головних уборів з урахуванням особливостей різних типів опорної поверхні голови людини
ОС Васильєва
Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, 20, 2012
22012
Удосконалення дизайн-проектування шкільної форми для дівчат на основі принципів трансформації
І Васильєва, О Дорошенко, О Васильєва
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
12018
Удосконалення дизайн-проектування головних уборів
ОС Васильєва
12016
DESIGN OF SCHOOL FORMED CLOTHING: FUNCTIONAL AND ESTHETIC ASPECTS
ОС Васильєва
Art and Design, 59-68, 2019
2019
FEATURES OF DESIGN ADVERTISING POSTERS OF MODERN COMPUTER GAMES
РВ Хиневич, ОС Васильєва, АІ Жиденко
Art and Design, 150-158, 2019
2019
Аналіз освітніх програм для формування компетентностей фахівців fashion-індустрії
А Векліч, О Васильєва, КЛ Пашкевич
Eastern european conference of management and economics, 2019
2019
Дизайн шкільного форменого одягу: функціональний та естетичний аспекти
ОС Васильєва
Art and Design, 2019
2019
Особливості дизайну рекламних плакатів сучасних комп’ютерних ігор
РВ Хиневич, ОС Васильєва, АІ Жиденко
Art and Design, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ СПОЖИВАЧЕМ У ДИЗАЙНІ УПАКОВКИ ХАРЧОВИХ ТОВАРІВ
ОСВ К.Ю. ПАНКРАТОВА
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. 2 …, 2018
2018
Особливості використання орнаментів Закарпаття кінця XIX-XX ст. в текстильних виробах для сучасних інтер'єрів
О Васильєва, Я Вароді
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
Інфографічні складові motion-дизайну
О Васильєва
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
Українська народна вишивка як елемент дизайн- проек тування сучасних колекцій одягу
ІВВ О.С. Васильєва, О.М. Воловодюк, В.О. Мусієнко
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. 1 …, 2018
2018
Совершенствование дизайн-проектирования женских головных уборов
ПК Васильева И., Колосниченко М., Васильева Е.
Creativitate. Tehnologie. Marketing» 1 (3), 220-225, 2017
2017
Определение потребительских требований к форменной одежде для детей младшей школьной групппы
МК И. Васильева, А. Двойных, Е. Васильева
«Creativitate. Tehnologie. Marketing» 3 (ІV), 214-219, 2017
2017
Розробка класифікації видів і принципів реалізації функції трансформації дитячого шкільного одягу і гардеробу
НВО О.С. Васильєва, О.В. Колосніченко, І.В. Васильєва
Теорія і практика дизайну: Збірник наукових праць / Технічна естетика 1 …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20