Васильєва Олена Сергіївна (Olena Vasylieva)
Васильєва Олена Сергіївна (Olena Vasylieva)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікові особливості та зміни морфології голови людини
ОС Васильєва
Вісник Хмельницького національного університету 6, 36-41, 2008
62008
Система антропометричних ознак голови та її вплив на дизайн головних уборів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці/Таврійський державний агротехнічний університет–Вип. 4
ОС Васильєва
Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійський державний …, 2008
62008
Попередня оцінка методів та сучасних пристроїв для дослідження форми та розмірів тіла людини
ОС Васильєва
Вісник КНУТД.-К.: КНУТД N 5, 58-63, 2008
52008
Удосконалення інформаційних баз даних для дизайн-проектування головних уборів
ОС Васильєва, МВ Колосніченко
НАУ, 2015
42015
Вдосконалення метода фотометрії для дослідження особливостей будови форми голови людини
ОС Васильєва
Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, 2008
42008
Особливості проектування головних уборів з урахуванням особливостей різних типів опорної поверхні голови людини
ОС Васильєва
Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, 20, 2012
22012
Дизайн шкільного форменого одягу: функціональний та естетичний аспекти
ОС Васильєва
Art and Design, 2019
12019
Особливості дизайну рекламних плакатів сучасних комп’ютерних ігор
РВ Хиневич, ОС Васильєва, АІ Жиденко
Art and Design, 2019
12019
Удосконалення дизайн-проектування шкільної форми для дівчат на основі принципів трансформації
І Васильєва, О Дорошенко, О Васильєва
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
12018
Удосконалення дизайн-проектування головних уборів
ОС Васильєва
12016
The development of information database for designing of hats
OS Vasilyeva, MV Kolosnichenko
Vlákna a textile, 2015
12015
ARCHITECTURE AS SOURCE OF INSPIRATION FOR DEVELOPMENT OF AUTHOR'S COLLECTIONS OF CLOTHING
ОС Васильєва, МС Винничук, ІВ Васильєва, ІВ Олійник
Art and Design, 70-81, 2020
2020
Архітектура як джерело натхнення для розробки авторських колекцій одягу
ОС Васильєва, МС Винничук, ІВ Васильєва, ІВ Олійник
Art and Design, 2020
2020
DESIGN OF SCHOOL FORMED CLOTHING: FUNCTIONAL AND ESTHETIC ASPECTS
ОС Васильєва
Art and Design, 59-68, 2019
2019
FEATURES OF DESIGN ADVERTISING POSTERS OF MODERN COMPUTER GAMES
РВ Хиневич, ОС Васильєва, АІ Жиденко
Art and Design, 150-158, 2019
2019
Особливості практичної підготовки студентів з спеціалізації motion-дизайн
ВІВ Васильєва О.С.
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 9, С. 25—30., 2019
2019
Використання елементів супрематизму у сучасному дизайні
МС Винничук, ОС Васильєва, ЄО Головчанська, МП Шевченко, ...
Технічна естетика і дизайн, 2019
2019
ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КОСТЮМА В ДИЗАЙНІ ДИТЯЧОГО ФОРМЕНОГО ОДЯГУ
ОС Васильєва
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації …, 2019
2019
Художньо-композиційні елементи костюма народів Північної Америки як творче джерело для розробки колекції одягу
ІО Приходько-Кононенко, МС Винничук, ОС Васильєва, ТВ Пристав, ...
Art and Design, 2019
2019
ARTISTIC AND COMPOSITIONAL ELEMENTS OF A NORTH AMERICA PEOPLES COSTUME AS A CREATIVE SOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF A CLOTHES COLLECTION
ІО Приходько-Кононенко, МС Винничук, ОС Васильєва, ТВ Пристав, ...
Art and Design, 132-142, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20