Кафедра педагогіки і методики початкової освіти
Кафедра педагогіки і методики початкової освіти
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в dspu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі
ЛБ Колток
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
182009
Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи: історико-педагогічний аспект
МП Пантюк
Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2010
112010
Проблема інтенсифікації навчання як складник модернізації освіти
Л Колток
Вища освіта України, 75-81, 2007
102007
Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник
Т Пантюк, О Невмержицька, М Пантюк
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009
82009
Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
І Садова
Актуальні питання гуманітарних наук, 313-318, 2015
72015
Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у вітчизняній педагогіці ХХ століття
МП Пантюк
ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00. 01 «Загальна педагогіка та історія …, 2011
72011
Шляхи та засоби реалізації педагогічного дискурсу у вищій школі
Л Колток
Вища освіта України, 25, 2007
72007
Педагогіка та психологія вищої школи: тексти лекцій
В Городиська, М Пантюк, В Міляєва
Дрогобич: ДДПУ, 2014
62014
Арт-терапія як сучасний метод у системі соціальної роботи педагога з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку
ІІ Садова
Актуальні питання корекційної освіти, 197-205, 2012
62012
Виховання підлітків у діяльності молодіжних товариств і об’єднань в західноукраїнських землях кінця ХІХ—початку ХХ ст.(історико-теоретичний аспект)
МП Пантюк
спец. 13.00. 01/Пантюк Микола Павлович, 1997
61997
Проблеми удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя у педагогічній теорії
І Садова
Молодь і ринок, 80-84, 2012
52012
Інтенсифікація навчально-виховного процесу в світлі сучасних педагогічних дискусій
Л Колток
Молодь і ринок, 87-90, 2011
52011
Дидактика: конспект лекцій та опорні схеми
М Пантюк, Т Пантюк
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного …, 2010
52010
Виховний ідеал у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського
НІ Калита
Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка.-Дрогобич, 2009
52009
Психологічні чинники виникнення конфліктів у системі «вчитель-учні» початкової школи
ІІ Садова
ІІ Садова, 2008
52008
Організацція виховання дітей та молоді у дитячо-юнацьких товариствах Галичини (історико-педагогічний аспект)
МП Пантюк
Дрогобич, 2006
52006
Аксіологічні основи професіограми вчителя як суб’єкта виховання (історичний аспект)
МП Пантюк
Педагогічний альманах, 273-279, 2013
42013
До питання про теоретичні підходи відомих вітчизняних педагогів у підготовці вчителя до виховної роботи у ХХ столітті
М Пантюк, Т Пантюк
Молодь і ринок, 25-28, 2011
42011
Підготовка вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм
Н Калита
Актуальні питання гуманітарних наук, 265-269, 2015
32015
Казкотерапія–сучасний метод роботи з дітьми, які мають особливі потреби
І Садова
Актуальні питання гуманітарних наук, 293-298, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20