Федорчук Олександр
Федорчук Олександр
Херсонський державний університет
Verified email at ksu.ks.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку
ОМ Федорчук
ОМ Федорчук, 2003
352003
Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: навч. посіб.
ВК Гіжевський, ОМ Буханевич, ОМ Федорчук
К.: Атіка, 2010
152010
Щодо функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції
ОМ Федорчук
132008
Software economy as a vector of management of innovative infrastructure of the region
MK Fedorchuk A., Mohnenko A.
Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, 7-10., 2019
10*2019
Ефективність використання основних засобів аграрних підприємств
ЛО Мармуль, ОМ Федорчук
К.: Інститут аграрної економіки, 2007
92007
Стратегія розвитку регіонального газотранспортного підприємства
АС Мохненко, КВ Мельникова, ОМ Федорчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
82018
Concept of sustainable development of the food sector enterprises in the competitive environment
AS Mokhnenko, OМ Fedorchuk, O Protosivitska
8
Інноваційна інфраструктура як основа формування конкурентоспроможності підприємств регіону
КАС Федорчук О.М., Петренко В.С.
Вісник східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2019
72019
Агропромислові кластери: проблеми, переваги та перспективи
О Федорчук, В Петренко, А Карнаушенко
Проблеми системного підходу в економіці, 2020
62020
Економічна ефективність використання та відтворення основних засобів в аграрних підприємствах
ОМ Федорчук, АМ Федорчук
52004
Шляхи фінансового забезпечення оновлення матеріально-технічних засобів сільського господарства
О Федорчук, Г Щаслива
Режим доступу: http://oldconf. neasmo. org. ua/node/1225, 0
5
Розвиток інфраструктури ринку матеріально-технічних ресурсів для аграрного сектору
ОМ Федорчук
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
32017
Управлінська діяльність як об’єкт контролю в державі
ОМ Федорчук
Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер.: Право, 2-11, 2010
32010
Розвиток інвестиційної діяльності агропромислового виробництва в контексті вступу до СОТ
ОМ Федорчук
32007
Економічна сутність збалансованої системи показників
ВВ Ковальов
Вестник Херсонского национального технического университета, 2019
22019
Економіко-правовий підхід до діяльності кооперативних підприємств
ОМ Федорчук, ЮВ Ушкаренко
Видавництво УжНУ, 2011
22011
Mathematical-logistic model of integrated production structure of food production
A Mokhnenko, V Babenko, O Naumov, I Perevozova, O Fedorchuk
CEUR Workshop Proceedings 2732, 446-454, 2020
12020
Аналіз сучасного стану державної підтримки аграрних підприємств України
ВС Петренко, ОМ Федорчук, АС Карнаушенко
Бізнес-навігатор, 93-98, 2019
12019
Моніторинг інфраструктури аграрної сфери: Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія [Федорчук ОМ та ін.]
ОМ Федорчук, ВВ Ковальов
Одеса: ОНЕУ, 347-354, 2017
12017
Інструментарій механізму управління конкурентоспроможністю підприємства
ВВ Ковальов, ОМ Федорчук, СО Олексенко
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20