Олена Королюк
Олена Королюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри алгебри та геометрії
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
292020
Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
ОМ Королюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2008
102008
Експериментальне дослідження ефективності технології організації самостійної роботи студентів технічного коледжу
ОМ Королюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 135-138, 2007
82007
Управління самостійною роботою студентів коледжу в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
ОМ Королюк
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 78-84, 2006
62006
Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу
ОМ Королюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2006
52006
Організація самостійної роботи майбутніх учителів математики: системний підхід
ОМ Королюк
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015
42015
Категорійний аналіз поняття" самостійна робота"
ОМ Королюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 87-90, 2006
42006
Педагогічні умови диференціації самостійної роботи студентів технічного коледжу
ОМ Королюк
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 595-600, 2006
32006
Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення математики в коледжах технічного профілю
ОМ Королюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 108-112, 2013
22013
Формування професійних знань, умінь і навичок у майбутніх учителів у процесі вивчення курсу Методика навчання математики
ОМ Королюк
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014
12014
Текстові задачі на сумісну роботу і планування в шкільному курсі математики
І Шаповал, ОМ Королюк
Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів…, 2014
12014
Використання прикладних задач у курсі математики старшої школи
О Прилипко, ОМ Королюк
Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів…, 2010
12010
Специфіка організації навчання математики в коледжах технічного профілю
ОМ Королюк
Вісник Глухівського державного педагогічногот університету, 225-229, 2010
12010
Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів технічного коледжу
ОМ Королюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 236-239, 2009
12009
Методика диференціації самостійної роботи студентів у технічних коледжах
ОМ Королюк
ББК 74.03 П84 Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного…, 2009
12009
Особливості організації самостійної роботи студентів коледжу
ОМ Королюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 19-21, 2003
12003
Методика навчання математики в старшій школі. Модуль 1: Стереометрія
ОМ Королюк, АВ Прус
2020
Практикум із розв’язування задач шкільного курсу математики. Текстові задачі
ОМ Королюк
2020
Геометрія в тестах: практикум для організації самостійної роботи студентів
ОА Чемерис, ОМ Королюк, АВ Прус, ОВ Фонарюк
2018
Професійний розвиток майбутніх учителів у процесі вивчення методики навчання математики
ОМ Королюк
Проблеми освіти 1 (88), 254-261, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20