Підписатись
Ірина Верезомська, Iryna Verezomska
Ірина Верезомська, Iryna Verezomska
Київський національний університет культури і мистецтв, ФГРіТБ
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування корпоративної культури та імідж готельного підприємства.
ІГ Верезомська
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки» 2 (6 (51)), 2014
82014
Діагностика організаційної культури підприємства готельно-ресторанного бізнесу за методом Даніеля Денісона
ІГ Верезомська
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2015
62015
Towards an Integrated Approach to Improving Innovation Management System of Mining Companies
Y Lazarenko, O Garafonova, S Grigashkina, I Verezomska
E3S Web Conf. Volume 105, 2019 IVth International Innovative Mining …, 2019
52019
Організація роботи готелю з корпоративними клієнтами
ІГ Верезомська, ГО Ворошилова
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 101-106, 2016
22016
Implementаtion of efqm and bsc mоdels fоr strаtegic develоpment of the enterprise in the context of а systemic crisis
O Garafonova, Y Lazarenko, I Verezomska
TNEU, 2019
12019
Перспективи розвитку бутік-готелів в Україні
ІГ Верезомська
Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 23-29, 2018
12018
Світові аспекти державного регулювання розвитку міжнародного ринку туристичних послуг
ГО Ворошилова, ІГ Верезомська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН ЯК ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАГРОЗ У МОЖЛИВОСТІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
І Верезомська
Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління 31 (6 …, 2020
2020
IMPLEMENTATION OF EFQM AND BSC MODELS FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF A SYSTEMIC CRISIS
O GARAFONOVA, Y LAZARENKO, I VEREZOMSKA
Journal of European Economy 18 (1), 54-66, 2019
2019
Diversification Strategy and Sustainable Development of Mining Companies in the Eurasian Mining Region
D Voronets, O Garafonova, I Verezomska, O Oliinyk
E3S Web of Conferences 134, 03012, 2019
2019
Соціальні комунікації в готельно-ресторанній справ
ІГ Верезомська, ОМ Олійник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 66-71, 2018
2018
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІМІДЖУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЮ INFLUENCE OF CORPORATE CULTURE AND IMAGE ON HOTEL’S COMPETITIVENESS ENSURING
ІГ Верезомська, ОМ Олійник
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 42, 2017
2017
Відгук офіційного опонента к. е. н., доцента Верезомської ІГ, доцента кафедри міжнародного туризму Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури» на …
ІГ Верезомська
2016
Сучасні методи управління персоналом на підприємстві готельного господарства
І Верезомська
Науковий вісник Херсонського національного технічного університету …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14