Подписаться
Tetiana Bielcheva, Бєльчева Тетяна Федорівна
Tetiana Bielcheva, Бєльчева Тетяна Федорівна
Мелітопольський державний педагогічний універстет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування готовності майбутніх учителів до складання та розв’язування навчально-пізнавальних завдань у початковій школі
ТФ Бєльчева
Кіровоград:[б. в.], 2008
142008
Підготовка до роботи над розв'язуванням пізнавальних задач як реалізація особистісної професійної програми майбутнього вчителя початкової школи
ТФ Бєльчева
Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту.–Бердянськ …, 2006
32006
Компетентнісний підхід до організації виробничої практики майбутніх викладачів вищої школи: навчальний посібник
ТФ Бєльчева, ПВ Бєльчев, МВ Елькін, СС Ізбаш
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, 2016
12016
Культура цілепокладання вчителя як чинник розвитку його професіоналізму у процесі реалізації педагогічних завдань
Т Бєльчева, СС Ізбаш
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2013
12013
Виробнича (педагогічна) практика здобувачів третього рівня вищої освіти
ПВ Бєльчев, ТФ Бєльчева, ЮІ Єрмак, АА Коробченко
ФОП Однорог ТВ, 2021
2021
Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали регіональної науково-практичної конференції, 23 груд. 2020 р.
К Аверіна, Ю Антибура, І Батарейна, П Бєльчев, О Буснюк, С Вовк, ...
Мелітополь, 2021
2021
Розвиток інклюзивної освіти в Україні: історіографічний аспект
АА Коробченко, ПВ Бєльчев, ТФ Бєльчева
EDITORIAL BOARD, 323, 2020
2020
Класифікація та використання педагогічного програмного забезпечення у сучасній загальноосвітній школі
ТФ Бєльчева, А Куст
Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах …, 2019
2019
Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій
АА Коробченко, МІ Воровка, МВ Eлькін, ММ Окса, ТФ Бєльчева, ...
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, Мелітополь, 2019
2019
Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації результатів педагогічної діяльності
ТФ Бєльчева, ПВ Бєльчев, АА Коробченко
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 59-66, 2019
2019
Реальний педагогічний експеримент як віддзеркалення суспільних взаємовідносин
М Елькін, І Аносов, Т Бєльчева
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2018
2018
До питання про формування ключових компетенцій майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
СС Ізбаш, ТФ Бєльчева
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
2015
Інтерактивні технології професійної підготовки майбутніх учителів у вищій школі
СС Ізбаш, ТФ Бєльчева
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2014
2014
Педагогіка: практичний курс: підручник за кредитно-модульною технологією навчання для бакалаврів
ТФ Бєльчева, СС Ізбаш
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2014
2014
Культура цілепокладання вчителя в процесі розв’язання педагогічних задач як чинник розвитку його професіоналізму
ТФ Бєльчева, СС Ізбаш
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2013
2013
Акмеологічні основи управління формуванням педагогічного професіоналізму студентів магістратури
ТФ Бєльчева, ПВ Бєльчев
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2012
2012
Мультимедійні дидактичні засоби навчання у роботі сучасного вчителя
ПВ Бєльчев, ТФ Бєльчева
Сборник научных трудов SWorld 26 (4), 46-51, 2012
2012
ПЕДАГОГІЧНЕ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ
ТФ Бєльчева
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
2010
СФОРМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
ТФ Бєльчева, ОМ Левада
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2008
2008
СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ПРОФЕСІЙНЕ ВМІННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ТФ Бєльчева
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20