Подписаться
Алла Нестеренко, Alla Nesterenko
Алла Нестеренко, Alla Nesterenko
НУ "ОЮА"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання
АС Нестеренко, АС Нестеренко
362014
Правові засади формування та використання місцевих фінансових ресурсів в Україні
АС Нестеренко, АС Нестеренко
312004
Фінансова система України: проблеми теорії: монографія
АС Нестеренко
Одеса: Фенікс, 130, 2014
222014
Визначення «фінансової системи» та її структурний склад
АС Нестеренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
212013
Майновий податок–транспортний податок як основа функціонування місцевих бюджетів в Україні
АС Нестеренко
Юридичний науковий електронний журнал, 149-151, 2015
122015
Місцеві бюджети у фінансовій системі держави
АС Нестеренко
Видавничий дім" Гельветика", 2014
102014
Міжнародні фінанси та фінансова система держави: співвідношення та взаємозв’язок
А Нестеренко
Юридичний вісник, 175-182, 2013
92013
Фінансові правовідносини як об’єкт механізму функціонування фінансової системи держави
АС Нестеренко
Молодий вчений, 118-121, 2015
82015
Принципи фінансової системи України
A Нестеренко
Юридичний вісник, 41-46, 2012
82012
Фінансова система України як частина міжнародної фінансової системи в умовах світової фінансово-економічної кризи
АС Нестеренко
Актуальні проблеми держави і права, 152-159, 2011
82011
Майновий податок–податок на нерухомість як основа функціонування місцевих бюджетів в Україні
АС Нестеренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
72015
Розуміння сутності категорії «фінансова система»
АС Нестеренко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2013.–ғ 3, 47-50, 2013
62013
Фінансова самостійність місцевого самоврядування та її забезпечення
АС Нестеренко
Митна справа 6, 88-92, 2002
52002
Публічне і приватне право як основа юридичної централізації й децентралізації у фінансовому праві
АС Нестеренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
42016
Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України
АС Нестеренко
Одеса: Юрид. л-ра, 2015
42015
Ринок фінансових послуг як складова сфера фінансової системи
АС Нестеренко
Європейські перспективи, 192-198, 2013
42013
Розмежування понять «суб’єкти фінансового права» і «суб’єкти фінансових правовідносин»
АС Нестеренко
Актуальні проблеми держави і права, 184-186, 2007
42007
Проблеми розмежування власних та делегованих повноважень органів влади місцевого рівня
АС Нестеренко
Актуальні проблеми держави і права, 72-78, 2005
42005
Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе государства
А Нестеренко
Legea şi Viaţa 268 (4/3), 53-56, 2014
32014
Визначення природи державного боргу
АС Нестеренко
Актуальні проблеми держави і права, 435-441, 2007
32007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20