Екатерина Анатольевна Кушнарёва |Катерина Анатоліївна Кушнарьова  | Каteryna Kushnarova
Екатерина Анатольевна Кушнарёва |Катерина Анатоліївна Кушнарьова | Каteryna Kushnarova
Дніпровський державний медичний університет, кафедра анатомії людини, клінічної анатомії та
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфологические особенности яичников женщины в пренатальном онтогенезе
ЕА Кушнарева
Вісник проблем біології і медицини, 137-143, 2005
22005
Морфологические особенности внутриорганного артериального русла яичников
ЭГ Топка, ЕА Кушнарева, АА Кушнарев
Вісник морфології 9 (2), 285-286, 2003
22003
Ultrastructure of mitochondrial apparatus of left ventricle cardiomyocyte of rats after different exposures of electromagnetic radiation under hypothyroidism. SI …
VG Rutgizer, LV Abdul-Ohly, KA Kushnaryova, NS Bondarenko, ...
12019
Способ непрямой васкуляризации при облитерирующем атеросклерозе нижних конечностей
АА Кушнарёв, ЕА Кушнарёва, Cтепаненко, Р.Н
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14, 79-80, 2015
1*2015
Морфологические особенности артериального русла яичников женщин пожилого возраста
ЕА Кушнарева
Світ медицини та біологіі, 5-7, 2005
12005
PATHOPHYSIOLOGICAL, HISTOLOGICAL, HISTOCHEMICAL AND CLINICAL ASPECTS OF HEPATOTOXICITY CAUSED BY INTOXICATION OF LEAD AND CADMIUM COMPOUNDS
OO Nefodova, KS Yanushkevych, KA Kushnaryova, II Kolosova, ...
Bulletin of problems biology and medicine, 39-44, 2021
2021
PATHOHISTOLOGICAL CHANGES IN THE MYOCARDIUM OF RATS UNDER THE ACTION OF GENERAL HYPOTHERMIA IN THE LATE PERIOD
MS Belimenko, VV Kosharniy, LV Abdul-Ogly, OG Kozlovskaya, ...
Bulletin of problems biology and medicine, 253-257, 2021
2021
Ультраструктурні зміни міокарда при дії загальної гіпотермії
МС Беліменко, ВВ Кошарний, ЛВ Абдул-Огли, КА Кушнарьова
Вісник проблем біології і медицини= Bulletin of problems biology and …, 2021
2021
Патофізіологічні, гістологічні, гістохімічні та клінічні аспекти гепатотоксичності, спричиненої інтоксикацією сполуками свинцю і кадмію
ОО Нефьодова, КС Янушкевич, КА Кушнарьова, ІІ Колосова, ...
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
Патогістологічні зміни міокарда щурів при дії загальної гіпотермії в пізній період
МС Беліменко, ВВ Кошарний, ЛВ Абдул-Огли, ОГ Козловська, ...
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
Determining the effect of cadmium on embryogenesis in isolated administration and in combination with selenium and germanium citrates
OO Nefodov, DV Bilyshko, KA Kushnaryova, OS Shevchenko, ...
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 25 (1), 24-31, 2020
2020
Термінологічний україно-франко-англомовний словник для іноземних студентів І курсу медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів медичних закладів вищої освіти
ТО Перцева, ЛЮ Науменко, ОО Нефьодов, ТВ Філат, МС Кірічек, ...
Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України, 2020
2020
Визначення впливу кадмію на показники ембріогенезу при ізольованому введенні та в комбінації з цитратами селену та германію
ОО Нефьодов, ДВ Білишко, КА Кушнарьова, ОС Шевченко, ...
Медичні перспективи 25 (24-31), 2020
2020
The experience of the methodological organization of distance learning of the discipline " Human Anatomy " in a medical university in a pandemic of the Coronavirus COVID-19
ОV Кuznetsova, КА Кushnarova, JV Demydenko, OG Kozlovska
Modern Science, 113-120, 2020
2020
Зміни сім'яних пухирців при ремоделюванні порушень кровообігу репродуктивної системи
ВВ Кошарний, АК Каграманян, ЛВ Абдул-Огли, ОС Снісар, ...
Modern scientific researches 3 (11), 30-34, 2020
2020
Морфофункціональні зміни сім'яних пухирців при порушеннях кровообігу репродуктивної системи
ВВ Кошарний, АК Каграманян, ЛВ Абдул-Огли, ВФ Кошарний, ...
Вісник проблем біології і медицини, 304-307, 2020
2020
Використання інтраопераційної флюоресценції у вивченні лімфатичної системи передміхурової залози у щурів
ЄВ Пілін, РМ Молчанов, ВВ Кошарний, ЛВ Абдул-Огли, ...
Урологія= Urology: Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні методи …, 2019
2019
Деякі механізми травматичних ушкоджень спиного мозку
ВВ Кошарний, ІВ Китова, ЛВ Абдул-Огли, КА Кушнарьова
Теорія та практика сучасної морфології, 59-60, 2019
2019
Експериментальне моделювання вибухоіндукованої травми органів черевної порожнини
СВ Козлов, ВВ Кошарний, КА Кушнарьова
VII Конгрес наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів …, 2019
2019
Ультраструктура мітохондріального апарату кардіоміоцитів лівого шлуночка серця щурів після дії різних експозицій електромагнітного опромінення за умов гіпотирозу
В.В. Кошарний, В.Г. Рутгайзер, Л.В. Абдул-Огли, К.А. Кушнарьова
Морфологія 13 (4), 16-23, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20