Рудницька Світлана Юріївна / Рудницкая  Светлана Юрьевна / Гуцол Світлана Юріївна / Гуцол
Рудницька Світлана Юріївна / Рудницкая Светлана Юрьевна / Гуцол Світлана Юріївна / Гуцол
G. S. Kostiyk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монографія
СЮГ Н. В. Чепелєва, М. Л. Смульсон, О. М. Шиловська
К. : Педагогічна думка, 2008
272008
Наративні психотехнології
СЮГ Н. В. Чепелєва, М. Л. Смульсон, О. М. Шиловська
К. : Главник, 2007
142007
Нормативна модель самопроектування особистості
НВ Чепелєва, СЮ Рудницька
Наука і освіта, С. 105 – 113., 2017
12*2017
Самопроектування особистості у дискурсивному просторі
НВ Чепелєва, МЛ Смульсон, ОВ Зазимко, ОО Зарецька, СЮ Гуцол, ...
Педагогічна думка, 2016
122016
Проблемы психологической герменевтики
НВ Чепелевой
К. : Изд-во Нац. пед. ун-та им. Н. П. Драгоманова, 2009
12*2009
Психологічна характеристика особистості, здатної до самопроектування
НВ Чепелєва, СЮ Рудницька
Педагогіка і психологія., С. 71–77, 2018
102018
Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості
НВ Чепелєва, ТМ Титаренко, МЛ Смульсон, ІВ Лебединська, ...
Імекс-ЛТД, 2013
92013
Психологічні особливості структурних складових неоміфолгіного наративу
СЮ Гуцол
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
62011
Наратив як провідна дискурсивна практика самопроектування особистості
ГС Юріївна
Наука і освіта, С. 35–42., 2016
52016
«Сюжет перехода» как мифологическая форма воплощения личностного проекта студенческой молодежи
СЮ Гуцол
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г …, 2014
52014
Метафора як спосіб символічного вираження внутрішнього досвіду особистості
СЮ Гуцол
Політехніка, 2007
52007
Трансформація особистісного міфу як засіб розвитку особистості
СЮ Гуцол
–К., 2004.–225 с, 2004
52004
Прототекст как основа «Я-текста» в нарративных практиках самопроектирования личности
СЮ Рудницкая
Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С …, 2017
42017
Особистісний проект як сюжет можливої історії
СЮ Гуцол
ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість у …, 2015
32015
Семиотический подход к проблемам исследования мифа
СЮ Гуцол
Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика 6 (Том ІІ), 129-140, 2010
32010
Особистісний міф як чинник упорядкування й організації психічної реальності індивіда
СЮ Гуцол
Політехніка, 2008
32008
Некоторые особенности рецепции неомифологизма в период постмодерна
СЮ Гуцол
Вісник Нац. тех. ун-ту України: Філософія. Психологія. Педагогіка, 2006-3, 2006
32006
Заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження за темою:«Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій …
ВО Моляко, ВВ Москаленко, ТМ Третяк, НА Ваганова, ЮА Гулько, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2018
22018
Гуманітарні технології: від скепсису до оптимізму
СЮ Рудницька
Технології розвитку інтелекту 6 (17), 2017
22017
Самопроектирование личности как задача на «воплощение потенциального»
СЮ Гуцол
Психологическое знание в контексте современности : теория и практика …, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20