Подписаться
Євген Миколайович Крячко, Yevhen Kriachko
Євген Миколайович Крячко, Yevhen Kriachko
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, НДЦ ІПР НАН України, Научно
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України
КЄМ Кизим М. О.
ВД «ІНЖЕК», 2010
132010
Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
В Хаустова, Є Крячко, Т Колодяжна
Бизнес Информ, 49-56, 2017
72017
Оцінка концентрації в економіці України
В Хаустова, Є Крячко, Т Колодяжна
Проблемы экономики, 111-122, 2017
22017
Аналіз підходів до оцінки сталого розвитку країн і регіонів
Бєлікова, Н.В., Омаров Ш.А.О., Крячко Є.М.
Бізнес Інформ, 8-16, 2014
22014
Структурная диагностика конкурентоспособности регионов на основе когнитивного подхода
Е Крячко, И Розгон
Проблемы экономики, 219-228, 2013
22013
Підвищення конкурентоспроможності регіонів України та вибір оптимального їх розвитку на основі когнітивного підходу
Є Крячко
Моделювання регіональної економіки, 121–134, 2006
2*2006
Енергоефективність економіки України за видами економічної діяльності
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Шпілєвський В.В., Крячко Є.М.
Проблеми економіки, 41-55, 2023
2023
Оцінка конкурентних переваг продукції лісопромислового комплексу України на світовому ринку
Є Крячко
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ, 1031-1035, 2023
2023
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОСТІ В ЛІСОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Губарєва І.О., Крячко Є.М.
ISBN 978–617–8187–00–2© Херсонський національний технічний університет, 2023 …, 2023
2023
Оцінка динаміки світового та українського ринків продукції деревообробної промисловості
Крячко Є.М., Перепеліцин Г.Б.
Проблеми економіки, 32–41, 2023
2023
Деревообробна промисловість України в умовах війни
Губарєва І.О., Крячко Є.М.
Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та …, 2022
2022
ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДТРИМКИ ВИХОДУ РЕГІОНУ З ПАСТКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДСТАЛОСТІ
О Козирєва, Н Бєлікова, О Красноносова, Є Крячко
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (45), 298-306, 2022
2022
Теплозабезпечення великих міст україни: поточний стан і напрями модернізації
Кизим М.О., Котляров Є.І., Хаустова В.Є., Салашенко Т.І., Красноносова О.М ...
ФОП Лібуркіна Л.М., 2021
2021
Енергетична модель економічного зростання україни
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Губарева І.О., Шпілєвський В.В., Крячко Є. М ...
ФОП Лібуркіна Л.М., 2021
2021
Адаптаційний потенціал забезпечення стійкого функціонування реального сектора економіки України в умовах глобальної нестабільності
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Отенко В.І.,Бєлікова Н.В., Полякова О.Ю ...
ФОП Лібуркіна Л.М., 2021
2021
Конкурентоспроможність деревообробної промисловості в Україні та країнах світу
Є Крячко
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики, 231-235, 2021
2021
Стан і тенденції енергоефективності в країнах світу та Україні
Є Крячко
Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в …, 2021
2021
Деревообробна промисловість україни та країн світу: стан, проблеми і перспективи розвитку
Кизим М.О., Губарєва І.О., Хаустова В.Є., Іванова О.Ю., Крячко Є.М ...
ФОП Лібуркіна Л.М., 2021
2021
Methodical approach to assessing the progressiveness of the structure of the woodworking industry of Ukraine and other Countries of the World
Hubarieva I, Zinchenko V. Kriachko Ye.
Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels, 82-98, 2021
2021
Оцінка прогресивності структури деревообробної промисловості України та країн світу
Губарєва І.О., Крячко Є.М.
Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України, 1062 …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20