Надія Товстоляк
Надія Товстоляк
Доктор філософії, доцент кафедри історії України та правознавства
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце і роль в історії України ХІХ ст
НМ Товстоляк
Надія Миколаївна Товстоляк.–Дніпропетровськ, 2006.–209 с, 2006
112006
Актуальні проблеми краєзнавчого дослідження українських дворянських садиб
НМ Товстоляк
ХНПУ ім. ГС Сковороди: зб. наук. праць.–Харків: Майдан, 29-30, 2008
62008
Благодійність родини Харитоненків як складник стратегії підприємницької діяльності та культурного розвитку їх українських маєтків
НМ Товстоляк
Чорноморський літопис, 97-103, 2014
22014
Каталоги музею українських старожитностей ВВ Тарновського як джерела з історії Придніпров’я
НМ Товстоляк
Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження, 227-235, 2009
22009
МВ Тарновський та його родина
НМ Товстоляк
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2015
12015
Краєзнавче музейництво ВВ Тарновського та КМ Скаржинської
НМ Товстоляк
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2010
12010
Парафіївський маєток Павла Івановича Харитоненка 1898-1917 рр.–історико-культурний осередок чи зразкове в економічному відношенні господарство?/Надія Миколаївна Товстоляк
Н Товстоляк
Література та культура Полісся: збірник наукових праць.–Вип 63, 229-237, 0
1
Музей українських старожитностей В. Тарновського наприкінці 50-х–на початку 70-х рр. ХІХ ст.
НМ Товстоляк
Сіверщина в історії України, 2017
2017
Тетяна Петрівна Воронова–краєзнавець та громадський діяч Криворіжжя (до 90-річчя з дня народження)
НМ Товстоляк
Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки, 71-78, 2016
2016
Інтер'єри садиби Качанівка кінця ХІХ–початку ХХ ст.
НМ Товстоляк
Сіверщина в історії України, 2015
2015
Історико-краєзнавча діяльність Василя Васильовича Тарновського-молодшого (1838–1899)
НМ Товстоляк
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
2013
Технічна культура Качанівської садиби початку ХХ ст.
НМ Товстоляк
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
2012
До історії Качанівського палацу ПО Рум’янцева-Задунайського
НМ Товстоляк
Література та культура Полісся, 245-253, 2012
2012
Церква і народна освіта в економіях Парафіївського маєтку Чернігівської губернії ХІХ–початку ХХ ст.: соціокультурні трансформації періоду модернізації поміщицьких господарств
НМ Товстоляк
Література та культура Полісся, 294-303, 2012
2012
Культурно-побутове середовище садиби Качанівка наприкінці XIX—на початку XX ст.
Н Товстоляк
Ніжинська старовина, 83-90, 2012
2012
Качанівський маєток та його мешканці у творчій спадщині ДІ Яворницького
НМ Товстоляк
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 143-151, 2010
2010
АРХІТЕКТОР ІЄ СТАРОВ: ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
НМ Товстоляк
2010
Качанівський некрополь
НМ Товстоляк
Література та культура Полісся, 142-150, 2009
2009
Доброчинні традиції родини Тарновських
Н Товстоляк
Скарбниця української культури, 2007
2007
«Практикуючий поміщик»: життя, громадська та наукова діяльність ВВ Тарновського старшого наприкінці 40-х-у першій половині 50-х років XIX ст.
Н Товстоляк
Сiверянський лiтопис, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20