Андрій Годованюк; Hodovaniuk Andrii;
Андрій Годованюк; Hodovaniuk Andrii;
National University Odesa Law Academy: Odesa, UA. Docent Department Land and Environmental Law
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правовий режим земель природно-заповідного фонду
АЙ Годованюк
Андрій Йосипович Годованок.–Одеса, 2012.–212 с, 2008
252008
Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту. Правові аспекти проблеми.
АЙ Годованюк
152013
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
АЙ Годованюк
Земельне право України : навчальний посібник / [І.І. Каракаш, В.Д. Сидор, Т …, 2017
8*2017
Правовий режим земель природно-заповідного фонду: теоретичні проблеми
АЙ Годованюк
спец. 12.00. 06/АЙ Годованюк.–Одеса, 2008.–212 с, 0
5
Фермером може стати кожен? Про правові аспекти проблеми
АЙ Годованюк, АИ Годованюк
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
32012
Фермерське господарство: новели та невирішені проблеми
АЙ Годованюк
Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали …, 2017
2*2017
Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00. 06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право …
ІІ Каракаш, ТР Короткий, НВ Хендель
Одеса: Фенікс, 2014
22014
Загальні питання охорони земель природно-заповідного фонду
АИ Годованюк
Актуальні проблеми держави і права, 216-220, 2008
22008
Правові засади використання та охорони полезахисних смуг
АЙ Годованюк
Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 …, 2013
12013
Право власності на землі природно-заповідного фонду: ретроспектива і сучасність
АЙ Годованюк
Актуальні проблеми держави і права, 168-171, 2007
12007
Порядок використання земель природно-заповідного фонду
АЙ Годованок
Актуальні проблеми держави і права, 738-742, 2004
12004
Класифікація земельних спорів: історичний аспект
АЙ Годованюк
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
Технологія blockchain та оновлений державний земельний кадастр
АЙ Годованюк
Технологія blockchain та оновлений державний земельний кадастр // Правове …, 2020
2020
Поняття земельних спорів
АЙ Годованюк, АЙ Годованюк, АИ Годованюк
Одеса: Гельветика, 2020
2020
Медіація земельних спорів у адміністративному судочинстві
АЙ Годованюк
Збірник матеріалів Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр …, 2019
2019
Обов’язки користувачів землі
АЙ Годованюк
Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 16, 403-404, 2019
2019
Обов’язки власників землі
АЙ Годованюк
Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. — Харків : 16, 400-403, 2019
2019
Скасування державної реєстрації права оренди землі
АЙ Годованюк
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) відп. ред. Г. О …, 2019
2019
Правові засади використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
АЙ Годованюк
Природноресурсове право України : навч. посіб. / за ред. Каракаша І.І. та …, 2018
2018
Окремі недоліки сімейного фермерського господарства у вигляді ФОП
АЙ Годованюк
Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20