Подписаться
Бугайчук Костянтин / Бугайчук Константин / Buhaichuk Kostiantyn / Buhaichuk Kostiantyn Leonidovych
Бугайчук Костянтин / Бугайчук Константин / Buhaichuk Kostiantyn / Buhaichuk Kostiantyn Leonidovych
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Массовые открытые дистанционные курсы: история, типология, перспективы
КЛ Бугайчук
Высшее образование в России, 148-155, 2013
2412013
Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2016.–№ 4 (54), 2016
1622016
Теорія та практика змішаного навчання
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
КП" Міськадрукарня", 2016
1542016
Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики
КЛ Бугайчук
Харків, 2002
1192002
Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia [Theory and practice of blended learning]
VM Kukharenko, SM Berezenska, KL Buhaichuk, NY Oliinyk, TO Oliinyk, ...
Miskdruk, NTU “KhPI”, Kharkiv, 2016
712016
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання
НЄТ О.О. Андрєєв, К.Л. Бугайчук, Н.О. Каліненко, О.Г. Колгатін, В.М ...
ХНАДУ, 2013
582013
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання
ОО Андрєєв, КЛ Бугайчук, НО Каліненко, ОГ Колгатін, ВМ Кухаренко, ...
582013
Формальное, неформальное и информальное дистанционное обучение: сущность, соотношение, перспективы
КЛ Бугайчук
RELARN-2013: Материалы ХХ юбилейной конференции представителей региональных …, 2013
542013
Мобільне навчання: сутність та моделі впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2012.–№ 1, 2012
482012
Електронний підручник: поняття, структура, вимоги
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2011.–№ 2 (22)., 2011
482011
Zmishane navchannia: teoretychnyi analiz ta stratehiia vprovadzhennia v osvitnii protses vyshchykh navchalnykh zakladiv [Blended Learning: Theoretical Analysis and Strategy for …
KL Buhaichuk
Information technologies and learning tools, 4 (54), 1-18, 2016
402016
Персональне навчальне середовище: перша спроба зрозуміти
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2011.–№ 5 (25), 2011
312011
Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз
КЛ Бугайчук
Право і безпека.-2016.-№ 1 (60).-С. 7-13, 2016
252016
BLENDED LEARNING: THEORETICAL ANALYSIS AND STRATEGY OF IMPLEMENTATION IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
КЛ БУГАЙЧУК
Information Technologies and Learning Tools 54 (4), 2016
242016
Масовий відкритий дистанційний курс: поняття, особливості проведення та перспективи використання в навчальному процесі системи МВС
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2011.–№ 6 (26), 2011
242011
Гейміфікація у навчанні: сутність, переваги, недоліки
КЛ Бугайчук
Дистанційна освіта України 2015: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.(м …, 2015
222015
Публічне адміністрування в органах Національної поліції: автореферат дисертації
КЛ Бугайчук
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020
212020
Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення
KL Bugaychuk
Law and Safety 66 (3), 38-44, 2017
212017
Особливості досудового розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин …
КЛ Бугайчук, ОО Савченко, НО Прібиткова
Харків: ХНУВС, 2015.-99 с., 2015
212015
Кадрова політика та кадрове забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції
КЛ Бугайчук
Підприємництво, господарство і право.–2019.–№ 5.–С. 125-131, 2019
202019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20