Бугайчук Костянтин / Бугайчук Константин / Buhaichuk Kostiantyn / Buhaichuk Kostiantyn Leonidovych
Бугайчук Костянтин / Бугайчук Константин / Buhaichuk Kostiantyn / Buhaichuk Kostiantyn Leonidovych
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Массовые открытые дистанционные курсы: история, типология, перспективы
КЛ Бугайчук
Высшее образование в России, 2013
1502013
Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики
КЛ Бугайчук
Харків, 2002
842002
Формальное, неформальное и информальное дистанционное обучение: сущность, соотношение, перспективы
КЛ Бугайчук
RELARN-2013: Материалы ХХ юбилейной конференции представителей региональных …, 2013
402013
Електронний підручник: поняття, структура, вимоги
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2011.–№ 2 (22)., 2011
362011
Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2016.–№ 4 (54), 2016
312016
Мобільне навчання: сутність та моделі впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2012.–№ 1, 2012
282012
Теорія та практика змішаного навчання: монографія
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
272016
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання
НЄТ О.О. Андрєєв, К.Л. Бугайчук, Н.О. Каліненко, О.Г. Колгатін, В.М ...
ХНАДУ, 2013
262013
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання
ОО Андрєєв, КЛ Бугайчук, НО Каліненко, ОГ Колгатін, ВМ Кухаренко, ...
262013
Персональне навчальне середовище: перша спроба зрозуміти
KL Bugaychuk
Information Technologies and Learning Tools 25 (5), 2011
232011
Масовий відкритий дистанційний курс: поняття, особливості проведення та перспективи використання в навчальному процесі системи МВС
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2011.–№ 6 (26), 2011
172011
Роль соціальних сервісів web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища
КЛ Бугайчук
Вісник Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б …, 2011
162011
Адміністративне право України: підручник
ОМ Бандурка, КЛ Бугайчук, АА Гуменюк
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
152004
Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз
КЛ Бугайчук
Право і безпека.-2016.-№ 1 (60).-С. 7-13, 2016
132016
Zmishane navchannia: teoretychnyi analiz ta stratehiia vprovadzhennia v osvitnii protses vyshchykh navchalnykh zakladiv [Blended learning: theoretical analysis and strategy for …
KL Buhaichuk
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia—Information technologies and …, 2016
102016
Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia (Theory and practice of blended learning)
VM Kukharenko, SM Berezenska, KL Buhaichuk, NY Oliinyk, TO Oliinyk, ...
Miskdruk, NTU “KhPI”, Kharkiv, 2016
82016
Закордонний досвід організації дистанційного навчання: можливості застосування у вищій школі МВС України
КЛ Бугайчук
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2009.–Вип …, 2009
82009
Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення
Бугайчук К.Л.
Вісник післядипломної освіти., 7-17, 2014
72014
Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області
ОО Сердюк, КЛ Бугайчук, ВВ Сокуренко
Харків: ХНУВС, 2017.–360 с., 2017
62017
Мобiльне навчання: сутнiсть i моделi впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладiв МВС України
КЛ Бугайчук
Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20