Бугайчук Костянтин / Бугайчук Константин / Buhaichuk Kostiantyn / Buhaichuk Kostiantyn Leonidovych
Бугайчук Костянтин / Бугайчук Константин / Buhaichuk Kostiantyn / Buhaichuk Kostiantyn Leonidovych
Підтверджена електронна адреса в univd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Массовые открытые дистанционные курсы: история, типология, перспективы
КЛ Бугайчук
Высшее образование в России, 2013
1832013
Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики
КЛ Бугайчук
Харків, 2002
942002
Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-18, 2016
792016
Теорія та практика змішаного навчання: монографія
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
592016
Формальное, неформальное и информальное дистанционное обучение: сущность, соотношение, перспективы
КЛ Бугайчук
RELARN-2013: Материалы ХХ юбилейной конференции представителей региональных …, 2013
462013
Електронний підручник: поняття, структура, вимоги
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2011.–№ 2 (22)., 2011
422011
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання
НЄТ О.О. Андрєєв, К.Л. Бугайчук, Н.О. Каліненко, О.Г. Колгатін, В.М ...
ХНАДУ, 2013
352013
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання
ОО Андрєєв, КЛ Бугайчук, НО Каліненко, ОГ Колгатін, ВМ Кухаренко, ...
352013
Мобільне навчання: сутність та моделі впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2012.–№ 1, 2012
332012
Персональне навчальне середовище: перша спроба зрозуміти
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2011.–№ 5 (25), 2011
27*2011
Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia [Theory and Practice of Blended Learning]
VM Kukharenko, SM Berezenska, KL Buhaichuk, NY Oliinyk, TO Oliinyk, ...
Miskdruk, NTU “KhPI”, Kharkiv, 2016
262016
Масовий відкритий дистанційний курс: поняття, особливості проведення та перспективи використання в навчальному процесі системи МВС
КЛ Бугайчук
Інформаційні технології і засоби навчання.–2011.–№ 6 (26), 2011
182011
Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз
КЛ Бугайчук
Право і безпека, 7-12, 2016
172016
Zmishane navchannia: teoretychnyi analiz ta stratehiia vprovadzhennia v osvitnii protses vyshchykh navchalnykh zakladiv [Blended Learning: Theoretical Analysis and Strategy for …
KL Buhaichuk
Information technologies and learning tools, 4 (54), 1-18, 2016
162016
Роль соціальних сервісів web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища
КЛ Бугайчук
Вісник Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б …, 2011
152011
Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із корупцією: наук.-практ. посіб.
КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВО Іванцов, СО Шатрава
Харків: ХНУВС, 2016.-100 с., 2016
122016
Адміністративне право України: підручник
ОМ Бандурка, КЛ Бугайчук, АА Гуменюк
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
102004
BLENDED LEARNING: THEORETICAL ANALYSIS AND STRATEGY OF IMPLEMENTATION IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
КЛ БУГАЙЧУК
Information Technologies and Learning Tools 54 (4), 2016
92016
Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення
Бугайчук К.Л.
Вісник післядипломної освіти., 7-17, 2014
92014
Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення
КЛ Бугайчук
Право і безпека.–2017.–№ 3 (6).–С. 38-44, 2017
82017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20