Підписатись
Тетяна Олендр / Tetiana Olendr
Тетяна Олендр / Tetiana Olendr
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США
ТМ Олендр
Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного …, 2011
212011
Програми підготовки студентів природничих спеціальностей, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у США й Україні: порівняльний аспект
ТМ Олендр
Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки», Вип 147, 32-38, 2012
152012
Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying
AV Stepanyuk, LP Mironets, TM Olendr, IM Tsidylo, OB Stoliar
CEUR-WP, 2019
112019
Моніторинг якості природничої освіти в університетах США
ТМ Олендр, АВ Степанюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
82018
Teaching Medical Students’ Professional English Reading on The Basis of Individual Cognitive Learning Styles
ЛІ Морська, ТІ Горпініч, ТМ Олендр
Наука і освіта, 86-93, 2018
8*2018
Переваги системи вищої освіти США
ТМ Олендр
Донецький національний технічний університет, 2009
62009
Підготовка вчителя природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти в США
Н Щур, ТМ Олендр, АВ Степанюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
52020
Рейтинги вищих навчальних закладів як інструмент відображення якості вищої освіти
ТМ Олендр
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
52010
Training of Future Teachers of Natural Sciences in Pedagogical Universities of Ukraine: Realities and prospects
A Stepanyuk, T Olendr
Педагогика 91 (9), 1319-1326, 2019
32019
Methods of Future Science Teachers Training to Use Smart-Technologies in the Professional Activity
AV Stepanyuk, LP Mironets, TM Olendr, IM Tsidylo
South Florida Journal of Development 3 (1), 510-527, 2022
12022
Tupical Linquistics-Stylistic Features of English Political Discourse
T Olendr, T Horpinich
Annals of the University of Craiova. Linquistics and Philology, 1-2, 2018
12018
Формування англомовної професійної компетенції у студентів-журналістів шляхом вивчення фахової термінології
ГС Деркач
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Акредитаційні органи як один із важелів забезпечення високого рівня якості освітніх послуг Американських університетів
Т Олендр
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2009
12009
Methods of Future Natural Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Basis of Learning Apps
AV Stepanyuk, LP Mironets, TM Olendr, IM Tsidylo
ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration …, 2021
2021
Впровадження елементів білінгвального навчання у професійну підготовку майбутніх учителів природничих наук
ТМ Олендр, НМ Дробик, АВ Степанюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Особливості застосування методу «дебати» для вдосконалення англомовної комунікативно компетентності здобувачів освіти
ГС Деркач, ТМ Олендр
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Application of technology of critical thinking formation in the future teacher’s integrated professional training
OTM Palamarchuk L. M.
Розвиток та досягнення сучасної науки в глобальному науково-освітньому …, 2020
2020
Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів історичних факультетів педуніверситетів засобами читання автентичних літературних джерел.
ОТМ Деркач Г. С.
Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу: збірник тез ІІ …, 2020
2020
Ділова гра в системі інтегрованих занять у професійній підготовці майбутнього вчителя
ОТМ Паламарчук Л. М
Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб …, 2020
2020
ПРОФЕСІЙНА МОВЛЕННЄВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД)
ОТМ Паламарчук Л. М
Витоки педагогічної майстерності, 189–194, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20