Тетяна Олендр / Tetiana Olendr
Тетяна Олендр / Tetiana Olendr
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США
ТМ Олендр
Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного …, 2011
142011
Програми підготовки студентів природничих спеціальностей, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у США й Україні: порівняльний аспект
ТМ Олендр
Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки», Вип 147, 32-38, 2012
122012
Рейтинги вищих навчальних закладів як інструмент відображення якості вищої освіти
ТМ Олендр
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
42010
Переваги системи вищої освіти США
ТМ Олендр
Донецький національний технічний університет, 2009
42009
Teaching Medical Students’ Professional English Reading on The Basis of Individual Cognitive Learning Styles
ЛІ Морська, ТІ Горпініч, ТМ Олендр
Наука і освіта, 86-93, 2018
3*2018
Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying
AV Stepanyuk, LP Mironets, TM Olendr, IM Tsidylo, OB Stoliar
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
22020
Моніторинг якості природничої освіти в університетах США
ТМ Олендр, АВ Степанюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
22018
Формування англомовної професійної компетенції у студентів-журналістів шляхом вивчення фахової термінології
ГС Деркач
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Зміст та організація моніторингу якості підготовки фахівців природничої галузі в університетах США
ТМ Олендр
Вектор, 2019
2019
Training of Future Teachers of Natural Sciences in Pedagogical Universities of Ukraine: Realities and Prospects
A Stepanyuk, T Olendr
Аз-буки, 2019
2019
Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects
AV Stepanyuk, NY Mishchuk, HY Zhyrska, TM Olendr
2019
Міждисциплінарне навчання іноземної мови в школі через зміст біологічної освіти
ТМ Олендр
Вектор, 2018
2018
Typical linguistic-stylistic features of english political discourse
T OLENDR, TV Hnatiuk, T HORPINICH
Analele Universitatii din Craiova-Seria Stiinte Filologice, Lingvistica 40 …, 2018
2018
Нова концепція викла-дання іноземних мовна неспеціальних факульте-тах у Тернопільському національному педагогі-чному університеті імені Володимира Гнатюка.
О Т.
Актуальні проблеми германо-романської фі-лології та освітній соціо …, 2016
2016
Interactivity in learning technologies for English language teaching
ОТ М.
Формування сучасної особистості: вплив осві-тніх, філософсько-культурних та …, 2016
2016
Diversification of interactivity in teaching ecology based on the ideas of the British Council
ФММ Олендр Т.М.
Scientific Letters of Aca-demic Society of Michal Baludansky 4 (2), P. 92-94, 2016
2016
Підвищення мотивації у ви-вченні англій-ської мови на неспеціальних факультетах як невід’ємна складова якості іншомовної підготовки
ОТ М
Idea przemiany. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. 6, s …, 2016
2016
Master Your English. Навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів з англійської мови до вступу на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр».
ОТМ Деркач Г.С.
Тернопіль: ТНПУ, 2016
2016
Впровадження сучасних інтерактивних техноло-гій у процес викладання іноземною мовою на не-спеціальних факультетах як вимога часу
ФММ Олендр Т. М.
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-ний педагогічний …, 2016
2016
Методичні особливості заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей
ТМ Олендр
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20