Тетяна Олендр / Tetiana Olendr
Тетяна Олендр / Tetiana Olendr
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США
ТМ Олендр
Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного …, 2011
162011
Програми підготовки студентів природничих спеціальностей, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у США й Україні: порівняльний аспект
ТМ Олендр
Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки», Вип 147, 32-38, 2012
112012
Рейтинги вищих навчальних закладів як інструмент відображення якості вищої освіти
ТМ Олендр
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
42010
Переваги системи вищої освіти США
ТМ Олендр
Донецький національний технічний університет, 2009
32009
Teaching Medical Students’ Professional English Reading on The Basis of Individual Cognitive Learning Styles
ЛІ Морська, ТІ Горпініч, ТМ Олендр
Наука і освіта, 86-93, 2018
2*2018
Формування англомовної професійної компетенції у студентів-журналістів шляхом вивчення фахової термінології
ГС Деркач
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects
AV STEPANYUK, NY MISHCHUK, HY ZHYRSKA, TM OLENDR
Revista ESPACIOS 40 (19), 2019
2019
Моніторинг якості природничої освіти в університетах США
ТМ Олендр, АВ Степанюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА „ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
С Король, К Матвєєва, О Наумкіна, Т Олендр, О Павлішак, Г Сокол, ...
ВІСНИК, 276, 2018
2018
Нова концепція викла-дання іноземних мовна неспеціальних факульте-тах у Тернопільському національному педагогі-чному університеті імені Володимира Гнатюка.
О Т.
Актуальні проблеми германо-романської фі-лології та освітній соціо …, 2016
2016
Interactivity in learning technologies for English language teaching
ОТ М.
Формування сучасної особистості: вплив осві-тніх, філософсько-культурних та …, 2016
2016
Diversification of interactivity in teaching ecology based on the ideas of the British Council
ФММ Олендр Т.М.
Scientific Letters of Aca-demic Society of Michal Baludansky 4 (2), P. 92-94, 2016
2016
Підвищення мотивації у ви-вченні англій-ської мови на неспеціальних факультетах як невід’ємна складова якості іншомовної підготовки
ОТ М
Idea przemiany. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. 6, s …, 2016
2016
Master Your English. Навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів з англійської мови до вступу на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр».
ОТМ Деркач Г.С.
Тернопіль: ТНПУ, 2016
2016
Впровадження сучасних інтерактивних техноло-гій у процес викладання іноземною мовою на не-спеціальних факультетах як вимога часу
ФММ Олендр Т. М.
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-ний педагогічний …, 2016
2016
Методичні особливості заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей
ТМ Олендр
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2015
2015
Деякі проблеми використання інноваційних технологій контролю й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням
ТМ Олендр
2015
Факультативний курс англійської мови у контексті підвищення професійних комунікативних навичок студентів-істориків
ТМ Олендр
Педагогічний альманах, 172-178, 2014
2014
Формування англомовної професійної компетенції у студентів історичних факультетів ВНЗ
ГС Деркач, ТМ Олендр
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2012
2012
Typical Linguistic-Stylistic Features of English Political Discourse
T OLENDR, TV Hnatiuk, T HORPINICH
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20