Тетяна Олендр / Tetiana Olendr
Тетяна Олендр / Tetiana Olendr
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США
ТМ Олендр
Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного …, 2011
182011
Програми підготовки студентів природничих спеціальностей, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у США й Україні: порівняльний аспект
ТМ Олендр
Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки», Вип 147, 32-38, 2012
152012
Teaching Medical Students’ Professional English Reading on The Basis of Individual Cognitive Learning Styles
ЛІ Морська, ТІ Горпініч, ТМ Олендр
Наука і освіта, 86-93, 2018
6*2018
Рейтинги вищих навчальних закладів як інструмент відображення якості вищої освіти
ТМ Олендр
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
52010
Моніторинг якості природничої освіти в університетах США
ТМ Олендр, АВ Степанюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
42018
Переваги системи вищої освіти США
ТМ Олендр
Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія, 5 (155), Ч. І, 57-62, 2009
42009
Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying
AV Stepanyuk, LP Mironets, TM Olendr, IM Tsidylo, OB Stoliar
CEUR-WP, 2019
32019
Підготовка вчителя природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти в США
Н Щур, Т Олендр, А Степанюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
12020
Tupical Linquistics-Stylistic Features of English Political Discourse
T Olendr, T Horpinich
Annals of the University of Craiova. Linquistics and Philology, 1-2, 2018
12018
Формування англомовної професійної компетенції у студентів-журналістів шляхом вивчення фахової термінології
ГС Деркач
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Application of technology of critical thinking formation in the future teacher’s integrated professional training
OTM Palamarchuk L. M.
Розвиток та досягнення сучасної науки в глобальному науково-освітньому …, 2020
2020
Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів історичних факультетів педуніверситетів засобами читання автентичних літературних джерел.
ОТМ Деркач Г. С.
Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу: збірник тез ІІ …, 2020
2020
Ділова гра в системі інтегрованих занять у професійній підготовці майбутнього вчителя
ОТМ Паламарчук Л. М
Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб …, 2020
2020
ПРОФЕСІЙНА МОВЛЕННЄВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД)
ОТМ Паламарчук Л. М
Витоки педагогічної майстерності, 189–194, 2020
2020
Зміст та організація моніторингу якості підготовки фахівців природничої галузі в університетах США
ТМ Олендр
Вектор, 2019
2019
Training of Future Teachers of Natural Sciences in Pedagogical Universities of Ukraine: Realities and Prospects
A Stepanyuk, T Olendr
Педагогика 91 (9), 1319-1326, 2019
2019
Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects
AV Stepanyuk, NY Mishchuk, HY Zhyrska, TM Olendr
2019
Міждисциплінарне навчання іноземної мови в школі через зміст біологічної освіти
ТМ Олендр
Вектор, 2018
2018
Нова концепція викла-дання іноземних мовна неспеціальних факульте-тах у Тернопільському національному педагогі-чному університеті імені Володимира Гнатюка.
О Т.
Актуальні проблеми германо-романської фі-лології та освітній соціо …, 2016
2016
Interactivity in learning technologies for English language teaching
ОТ М.
Формування сучасної особистості: вплив осві-тніх, філософсько-культурних та …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20