Андрій Буряченко
НазваПосиланняРік
Бюджетна система : підручник
БАЄ Федосов В.М., Юрій Ю.І.
центр учбової літератури, 2012
62*2012
Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів
АЄ Буряченко, МП Палій
Фінанси України, 13-18, 2003
442003
Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
МА Гапонюк, ВП Яцюта, АЄ Буряченко, АА Славкова
К.: КНЕУ, 2002
392002
Фінансовий потенціал регіонального розвитку:[монографія]
АЄ Буряченко
К.: КНЕУ 342 (2), 2013
312013
Функціональна децентралізація та вдосконалення системи бюджетних відносин
АЄ Буряченко, АЕ Буряченко
Міністерство фінансів України, 2014
252014
Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування
АЄ Буряченко
Фінанси України, 44-50, 2009
132009
Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання
АЄ Буряченко
Фінанси України, 22-29, 2010
122010
Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та соціального розвитку
АЄ Буряченко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
82013
Використання іноземного досвіду фінансування місцевої інфраструктури
АЄ Буряченко
ДДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
72012
Актуальні проблеми розподілу бюджетних трансфертів
І Чугунов, А Буряченко
Економіст, 2001
72001
Світовий досвід фінансування розвитку інфраструктури міст
А Буряченко, Л Гераймович
Міжнародна економічна політика, 105-128, 2014
62014
Впорядкування міжбюджетних фінансових потоків
АЄ Буряченко
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010
62010
Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах
АЄ Буряченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
62009
Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір
АЄ Буряченко
ступеня докт. ек. наук: спец. 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит»/Буряченко …, 0
6
Нові підходи до формування структури фінансів місцевого самоврядування
АЄ Буряченко, АЕ Буряченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
52017
Реформа управління публічними фінансами Словацької республіки: дохідна частина
АЄ Буряченко, АЕ Буряченко, ПВ Логвінов
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
52014
Підвищення ефективності податкового контролю за допомогою активізації непрямих методів визначення податкових зобов’язань
АЄ Буряченко, АА Славкова
Фінанси, облік і аудит, 34-53, 2011
52011
Переваги та недоліки боргового фінансування місцевих потреб
АЄ Буряченко
Фінанси, облік і аудит. Ү, 14Ү20, 2009
52009
Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України
АЄ Буряченко
Фінанси України, 139-146, 2002
52002
Світовий досвід випуску муніципальних позик
А Буряченко
Економіка та підприємництво: зб. наук. пр.–К.:[б. в.], 128-133, 2002
52002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20