Follow
Голощук Роман
Title
Cited by
Cited by
Year
The concept of electronic textbook “Fundamentals of theory of electronic circuits”
Y Bobalo, P Stakhiv, B Mandziy, N Shakhovska, R Holoschuk
Przegląd Elektrotechniczny 88 (3a/2012), 16-18, 2012
232012
Knowledge discovery as planning development in knowledgebase framework
D Dosyn, V Lytvyn, V Kovalevych, O Oborska, R Holoshchuk
2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering …, 2016
192016
Веб-спільноти в дистанційній освіті
РО Голощук, НО Думанський, ЮО Сєров
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 286-292, 2008
162008
Математичне моделювання процесів дистанційного навчання
РО Голощук
Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська …, 2003
122003
Detection of multispectral input images using nonlinear artificial neural networks
V Lytvyn, I Peleshchak, R Peleshchak, R Holoshchuk
2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics …, 2018
102018
Алгоритми і структури даних
НБ Шаховська, РО Голощук
Навчальний посібник. Львів: Магнолія, 2019
92019
Використання програмного забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання
РО Голощук, ОО Довбуш
Вісник НУ «Львівська політехніка 673, 249-258, 2010
92010
Проблеми захисту авторських прав в системах дистанційного навчання
РО Голощук, ОБ Вовк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
92008
Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки
Р Голощук, О Марковець
Вісник Книжкової палати, 35-42, 2018
72018
Аналіз впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві Львівської політехніки
РО Голощук
Видавництво Львівської політехніки, 2011
62011
Інформаційне моделювання консолідованого ресурсу офісної документації ПАТ Іскра
РО Голощук, ЮО Москалюк
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
52014
Документаційне та інформаційне забезпечення виготовлення дипломів про вищу освіту у Видавництві Львівської політехніки
Р Голощук, Ю Костів
Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація …, 2016
42016
Консолідований інформаційний ресурс маркетингової діяльності книготорговельної мережі Видавництва Львівської політехніки
РО Голощук, МЛ Федорів
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
42014
Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання
РО Голощук
Пробл. освіти: наук. зб./Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН …, 2009
42009
Методи документування консолідованої інформації
Я Кісь, РО Голощук
Львів: Видавництво Львівcької політехніки, 2010
32010
Organization of distant studying-consulting center for children
R Holoshchuk, Y Syerov, O Pasichnyk
Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies …, 2007
32007
Визначення та оптимізація тематики сайту на основі пошукових запитів
РО Голощук, АМ Пелещишин
Радиоэлектроника и информатика, 73-78, 2005
32005
Інтелектуальна система дистанційного контролю знань учасників олімпіад та турнірів юних інформатиків [Електронний ресурс]/Р
Р Голощук
Голощук–Режим доступу: http://www. ena. lp. edu. ua 8080, 2003
32003
Система верифікації персональних даних веб-учасників
ЮО Сєров, СС Федушко, РО Голощук
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 104-107, 2017
22017
Видавничо-інформаційна діяльність Видавництва Львівської політехніки в умовах розвитку інформаційного суспільства
Р Голощук
Інформація, комунікація, суспільство: Матеріали, 308-309, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20