Follow
Голощук Роман
Title
Cited by
Cited by
Year
The concept of electronic textbook “Fundamentals of theory of electronic circuits”
Y Bobalo, P Stakhiv, B Mandziy, N Shakhovska, R Holoschuk
Przegląd Elektrotechniczny 88 (3a/2012), 16-18, 2012
202012
Веб-спільноти в дистанційній освіті
РО Голощук, НО Думанський, ЮО Сєров
Науковий вісник НЛТУ України 18 (10), 286-292, 2008
122008
Knowledge discovery as planning development in knowledgebase framework
D Dosyn, V Lytvyn, V Kovalevych, O Oborska, R Holoshchuk
2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering …, 2016
112016
Проблеми захисту авторських прав в системах дистанційного навчання
РО Голощук, ОБ Вовк
Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка, 78-86, 2008
92008
Detection of multispectral input images using nonlinear artificial neural networks
V Lytvyn, I Peleshchak, R Peleshchak, R Holoshchuk
2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics …, 2018
82018
Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки
Р Голощук, О Марковець
Вісник Книжкової палати, 35-42, 2018
62018
Аналіз впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві львівської політехніки
РО Голощук
Інформатизація вищого навчального закладу:[збірник наукових праць …, 2011
62011
Алгоритми і структури Даних
НБ Шаховська, РО Голощук
посібник/НБ Шаховська, РО. Голощук, 2016
52016
Документаційне та інформаційне забезпечення виготовлення дипломів про вищу освіту у Видавництві Львівської політехніки
Р Голощук, Ю Костів
Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація …, 2016
42016
Інформаційне моделювання консолідованого ресурсу офісної документації ПАТ Іскра
РО Голощук, ЮО Москалюк
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
42014
Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання
РО Голощук, ОО Довбуш
Василенко ОМ, 2010
42010
Консолідований інформаційний ресурс маркетингової діяльності книготорговельної мережі Видавництва Львівської політехніки
РО Голощук, МЛ Федорів
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
32014
Використання програмного забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання
РО Голощук, ОО Довбуш
Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Інформаційні …, 2010
32010
Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання
РО Голощук
Пробл. освіти: наук. зб./Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН …, 2009
32009
Organization of distant studying-consulting center for children
R Holoshchuk, Y Syerov, O Pasichnyk
Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies …, 2007
32007
Визначення та оптимізація тематики сайту на основі пошукових запитів
РО Голощук, АМ Пелещишин
Радиоэлектроника и информатика, 73-78, 2005
32005
Математичне моделювання процесів дистанційного навчання
РО Голощук
Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету “Львівська …, 2003
32003
Інтелектуальна система дистанційного контролю знань учасників олімпіад та турнірів юних інформатиків
Р Голощук
Голощук–Режим доступу: http://www. ena. lp. edu. ua 8080, 2003
32003
Видавничо-інформаційна діяльність Видавництва Львівської політехніки в умовах розвитку інформаційного суспільства
Р Голощук
Інформація, комунікація, суспільство: Матеріали, 308-309, 2014
22014
Методи документування консолідованої інформації
Я Кісь
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20