Уляна Кошетар
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Украïнська греко-католицька церква в суспiльно-полiтичному життi Галичини (1900-1939 рр.): навчальний посiбник
УП Кошетар
МАУП, 2005
142005
Роль Української Греко-Католицької Церкви у формуванні Галицького консерватизму 1900-1939 рр
У Кошетар
Кандидатська десиртація: Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2007
52007
Критична традиція дослідження медіакультури: Франкфуртська школа
ЛА Ороховська
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2014
42014
Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобалізаційних процесів
УП Кошетар
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2017
32017
Філософський аналіз сутнісних рис радикальної (критичної) педагогіки
УП Кошетар
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2017
22017
Суїцид та евтаназія як проблеми сучасної етики
УП Кошетар
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2013
12013
Психологія релігії в контексті архетипічної психології (деякі аспекти концепції душі Дж. Хіллмана)
УП Кошетар
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2008
12008
ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЕКТОРА «ПІВДЕНЬ-ПІВНІЧ» У ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
УП Кошетар
BBK 87, 179, 2019
2019
АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ «РОЗРИВУ» В ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ С. ЖИЖЕКА
УП Кошетар
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2019
2019
Аспекти феномену страху в релігійній екзистенції
УП Кошетар
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2018
2018
Трансдисциплінарність як аспект освіти інформаційного суспільства (філософський аналіз)
У Кошетар
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2018
2018
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
УП Кошетар
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя …, 2017
2017
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТНЫХ ЧЕРТ РАДИКАЛЬНОЙ (КРИТИЧЕСКОЙ) ПЕДАГОГИКИ
УП Кошетар
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя …, 2017
2017
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни Ф І Л О С О Ф І Я П С И Х О Л О Г І Ї
ЛГ Дротянко, УП Кошетар, МА Абисова
Національний авіаційний університет, 2017
2017
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ 6.030102/15 «Психологія»
УП Кошетар
Національний авіаційний університет, 2017
2017
ПРОБЛЕМА ПОСТСЕКУЛЯРНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
УП Кошетар
Національний авіаційний університет, 2016
2016
КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНОСТИ В ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ СБ КРЫМСКОГО
УП Кошетар
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя …, 2016
2016
Концепція духовності в філософській спадщині С. Кримського
УП Кошетар
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2016
2016
АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНО-АКСЕОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ИСЛАМИСТСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
УП Кошетар
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя …, 2015
2015
Аспекти релігійно-аксіологічного впливу ісламістської Інтернет-комунікації
УП Кошетар
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20