Александр Назаркин
Александр Назаркин
Підтверджена електронна адреса в uipa.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика навчання спеціальної автомобільної підготовки курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України
ОА Назаркін
ОА Назаркін, 2006
42006
Дослідження динамічних навантажень елементів стрілової системи самохідних кранів за допомогою фізичної моделі
ОС Подоляк, ОА Назаркін, СЛ Смоляков
Машинобудування, 76-80, 2014
22014
Analysis of influence of dynamic modes of a car engine operation on the state of cylinder liners
ОА Назаркін
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (7 (61)), 64-67, 2013
2013
Аналіз впливу динамічних режимів роботи автомобільного двигуна на стан гільз циліндрів
ОА Назаркін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (7), 64-67, 2013
2013
АНАЛіЗ ВПЛИВУ ДИНАМіЧНИХ РЕЖИМіВ РОБОТИ АВТОМОБіЛЬНОГО ДВИГУНА НА СТАН ГіЛЬЗ ЦИЛіНДРіВ
НО А.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (№ 7 (61)), 64-66, 2013
2013
Експериментальне дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при динамічних режимах роботи
ОС Подоляк, ОА Назаркін, ІІ Ісьєміні
НТУ" ХПІ", 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–6