Гераймович Віолета
Гераймович Віолета
Доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівліНУБІП України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світовий досвід фінансування розвитку інфраструктури міст
А Буряченко, Л Гераймович
Міжнародна економічна політика, 105-128, 2014
142014
Проблеми державного регулювання інвестиційного процесу в Україні
ВЛ Гераймович
Науковий вісник НУБіПУ.–2011, 2011
122011
Інвестиційна привабливість пріоритетних галузей агропромислового виробництва у регіоні
ВЛ Гераймович
Інноваційна економіка, 138-145, 2013
62013
Інвестування
ГО Скрипник
навчальний посібник/Скрипник Галина Олексіївна, Гераймович Віолета …, 2015
52015
Farm's Financing Patterns and Financial System Development: Evidence from Ukraine and Poland
O Oliynyk-Dunn, V Adamenko
The Common Agricultural Policy of the European Union–The Present and the …, 2018
42018
Mechanisms and methodology of data collection in the areas of agrarian sector of the economy
N Vdovenko, V Geraimovych
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
42016
Неузгодженості у визначенні сутності економічної категорії інвестицій
ВЛ Гераймович
Молодий вчений, 98-100, 2014
42014
Державна фінансова підтримка агропромислових підприємств в Україні
ВЛ Гераймович
Экономика Крыма, 94-99, 2013
42013
Suchasnyi stan rozvytku haluzi ta eksportu produktsii tvarynnytstva Ukrainy [Current state of development of the industry and export of livestock products in Ukraine]
VL Heraimovych, IL Humeniuk, OH Kubai
Economy. Finance. Management: current issues of science and practic, 36-45, 2019
32019
Investytsiina pryvablyvist priorytetnykh haluzei ahropromyslovoho vyrobnytstva u rehioni
VL Heraimovych
Investment attractiveness of the priority branches of agricultural …, 2013
32013
Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України
ВЛ Гераймович, ІЛ Гуменюк, ОГ Кубай
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2019 …, 2019
22019
Investytsiinyi protses ta yoho vplyv na eko-nomichnyi rozvytok ahrarnoho sektoru [Investment process and its impact on the economic development of the agricultural sector]
VL Heraimovych
Kyiv: Komprynt, 2015
22015
Інвестиційний процес та його вплив на економічний розвиток аграрного сектору
ВЛ Гераймович
ЦП" КОМПРИНТ", 2015
22015
Державна програма «Доступне житло»: хід реалізації та вади виконання
ЛВ Гераймович
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
22013
Особливості інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки.
ВЛ Гераймович
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
Інвестиційна активність АПК України: особливості, проблеми та перспективи розвитку
В Гераймович
Економічний аналіз, 83, 2013
22013
Формування державної інвестиційної політики в аграрному секторі економіки України
ВЛ Гераймович
Облік і фінанси, 63-68, 2013
22013
The common agricultural policy of the European Union and the ways of its implementation in Ukraine
V Zalizko, NM Vdovenko, VL Heraimovych
The Common Agricultural Policy of the European Union–The Present and the …, 2018
12018
Urban Agriculture: A Framework for Agricultural Policy–Present and Future
D Cvijanovic, O Sedlak, Z Vojinović
The Common Agricultural Policy of the European Union–The Present and the …, 2018
12018
Глобальна економіка
НМ Вдовенко, ЛВ Богач, ВЛ Гераймович, КС Кваша, ММ Павленко
Глобальна економіка: Навчальний посібник/НМ Вдовенко, ЛВ Богач, ВЛ …, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20