Лотиш Ігор Ігорович (Lotysh Ihor)
Лотиш Ігор Ігорович (Lotysh Ihor)
Ph.D., Кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність рослинництво)
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Якісні показники насіння сої залежно від впливу мінеральних і бактеріальних добрив
МЯ Шевніков, ОГ Міленко, ІІ Лотиш
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 25-29, 2014
102014
Екологізація систем обробітку ґрунту задля відновлення та підвищення родючості ґрунтів
ТО Чайка, ІО Яснолоб, ОО Горб, ІІ Лотиш, ЄВ Березницький
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 92-102, 2019
22019
Особливості розвитку сої залежно від строків сівби в умовах лівобережного Лісостепу України
МЯ Шевніков, ІІ Лотиш, ОП Галич
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 14-17, 2015
22015
Деякі параметри господарськи цінних ознак сорту сої для умов Лівобережного Лісостепу України
МЯ Шевніков, ОП Галич, ІІ Лотиш, ОГ Міленко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 40-43, 2015
22015
Урожайність сортів сої залежно від елементів технології вирощування
МЯ Шевніков, ОГ Міленко, ІІ Лотиш
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 15-21, 2018
12018
Формування площі листкової поверхні посівів сої залежно від сорту, способу сівби та норми висіву в умовах недостатнього зволоження Лісостепу
ІІ Лотиш
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 167-171, 2017
12017
Вплив мінерального живлення та способів сівби на врожайність та посівні якості насіння сої
МЯ Шевніков, ІІ Лотиш, ТО Чайка, ВЮ Крикунова
2020
Збереження родючості ґрунтів за сучасних систем землеробства
ТО Чайка, ІІ Лотиш
2020
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ВВ Гангур, ВМ Сахацька, ДМ Шевніков, СВ Маслійов, НО Коржова, ...
2019
ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ТО Чайка, ІІ Лотиш
2019
Розвиток сільських територій на засадах енергоефективності й енергонезалежності
ТО Чайка, ІО Яснолоб, ІІ Лотиш, СІ Бойко
2019
Особливості технології вирощування органічної продукції
ТО Чайка, ІО Яснолоб, ІІ Лотиш
2019
Міжнародний досвід з реалізації політики у сфері підвищення енергоефективності
ТО Чайка, ІІ Лотиш
2019
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 22 травня 2019 року
ЛМ Березіна, АВ Резнік, МС Кафлик, КП Костогриз, МІ Кулик, ...
2019
ВПЛИВ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ
ІІ Лотиш, АО Тараненко, ВЮ Крикунова, КО Кундиус
2019
Оцінка ресурсо-й енергозбереження сучасних систем землеробства
ТО Чайка, ІО Яснолоб, ІІ Лотиш
2019
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД З РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ІІ Лотиш
Редакційна колегія, 102, 2019
2019
ВПЛИВ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ
ВВ Ляшенко, ІІ Лотиш, АО Тараненко, ВЮ Крикунова, КО Кундиус
2019
Органічне сільське господарство: екологізація виробництва–продовольча безпека–конкурентоспроможність сільських територій
ІО Яснолоб, ТО Чайка, СВ Пономаренко, ІІ Лотиш
2019
Stimulating the increasing of natural soil fertility: economic and environmental aspects
ІО Яснолоб, ТО Чайка, ОА Галич, ІІ Лотиш
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20