Приступа Л.А.
Приступа Л.А.
Хмельницький національний університет, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства
Н Хрущ
НВ Хрущ, 28-31, 2007
242007
процеси формування та розвитку: монографія/за наук. ред. д. е. н., проф. н. А. Хрущ
К управління в Україні
К.: Кафедра, 2012
192012
Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку:[монографія]
НА Хрущ
К.: Кафедра, 2012
122012
Запровадження страхової медицини в Україні: проблеми, перспективи, зарубіжний досвід
МІ Батужак, ЛА Приступа
Збірник статтей та доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2009
82009
Проблеми оптимізації фінансових ресурсів машинобудівних підприємств
КА Ковзеля, Н Хрущ, Л Приступи, ДВ Ванькович, Р Квасницької
62009
Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні
ЛА Приступа, ТІ Смалюк, ІЕ Совяк
Причорноморські економічні студії, 230-234, 2016
52016
Оцінка впливу фінансових ресурсів на конкурентоспроможність підприємства/Л. А Приступа, ММ Адамович, ДО Редькін
ЛА Приступа
Школа професійного бухгалтера, 71, 2007
52007
Determinants of state regulation of competitiveness of modern national economies
OH Liudmyla Prystupa, Oksana Redkva
Baltic Journal of Economic Studies 4 (Number 4), 265-273, 2018
32018
Проблеми методичного забезпечення аналізу фі нансового стану вітчизняних підприємств
ЛА Приступа
Вчені записки Крим ського інженерно-педагогічного університету. Випуск 10 …, 2007
22007
Financial and economic essence and trends of crowdfunding in today’s business environment
NA Khrushch, LA Prystupa
Причорноморські економічні студії, 122-125, 2016
12016
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
ЛА ПРИСТУПА, ОВ ІЛЬЄВА
Перспективи розвитку фінансової системи: економічні та, 43, 2014
12014
Страхування як ефективний засіб підвищення економічного потенціалу торговельного підприємства
ЛА Приступа, ВЮ Мудрик
Хмельницький національний університет, 2013
12013
Система показників оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства
ЛА Приступа
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 …, 2008
12008
Сутність та складові процесу управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах становлення корпоративного управління
ЛА Приступа
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
12006
Organization of analytical procedures at the audit of continuity of the enterprise activity
NM L. Prystupa, I. Perevozova, P. Hryhoruk, O. Abesinova
Academy of Accounting and Financial Studies Journal 23 (Spec. Iss. 2), 2019
2019
Оцінювання фінансової стійкості страхової компанії як базис управлінської діяльності
ЛА Приступа
Хмельницький національний університет, 2019
2019
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У СТРАХУВАННІ
ПЛ А.
Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнар. наук …, 2019
2019
Economic basis of providing of competitiveness of insurance company: methodical and practical aspects
L Prystupa
Economics. Ecology. Socium 2 (2), 52-66, 2018
2018
Metodical and practical aspects of competitiveness management of the insurance company
P L.
Scientific development and achievements 2, 172-185, 2018
2018
Crowdfunding as an innovative technology for financing and promoting business projects
PV Hryhoruk, LA Prystupa
Riga: ISMA University;“Landmark” SIA, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20