Трохимець Олена Іванівна
Трохимець Олена Іванівна
Класичний приватний університет, кафедра національної економіки, маркетингу та міжнародних
Подтвержден адрес электронной почты в домене zhu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки
ОІ Трохимець
Наукововиробничий журнал «Держава та регіони, 62-67, 2012
252012
Значення фінансової звітності підприємств для прийняття рішень на її основі
ГВ Бакурова, ОІ Трохимець
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 92-95, 2013
142013
Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації
ОІ Трохимець
Держава та регіони, 184-189, 2009
72009
Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації [Електронний ресурс]
ОІ Трохимець
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/Portal/Soc_Gum/Dtr/ep/2009_1/files …, 2009
52009
Державне регулювання цін на соціально-орієнтовані товари та послуги
ОВ Покатаєва, ОІ Трохимець
Вісник економічної науки України, 2014
32014
Стратегічне управління формуванням та розвитком кадрів економічного профілю України
ОІ Трохимець
ОІ Трохимець, 0
2
Практика стратегічного планування в системі управління розвитком туризму в Україні
ОІ Трохимець, ТВ Шелеметьєва
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 70-78, 2018
12018
Дослідження сучасного стану фінансових та економічних відносин у розвитку туризму в Україні
ОІ Трохимець, ТВ Шелеметьєва
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 46-54, 2018
12018
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧИХ ЦІН …
ОІ Трохимець
ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК, 80, 2017
12017
Теоретичні підходи до визначення поняття соціально-орієнтованих товарів та послуг
ОІ Трохимець
Молодий вчений, 182-187, 2016
12016
Теоретичні аспекти щодо визначення сутності природних монополій
ОІ Трохимець
науковий вісник ХЕРсонсЬкоГо ДЕРЖавноГо унівЕРситЕту, 14, 2015
12015
Вплив внутрішнього середовища супермаркетів на імпульсивні покупки споживачів
ОІ Трохимець
Економіка та держава, 33-34, 2013
12013
Вплив споживчого попиту на розвиток інноваційних форм торговельно-економічних відносин в Україні
ОВ Покатаєва, ОІ Трохимець
Інвестиції: практика та досвід, 27-31, 2013
12013
Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації
ОІ Трохимець
Держава та регіони-2009-№, 214-215, 0
1
Науково-виробничий журнал
ОІ Трохимець, ОІ Амоша, ВМ Бородюк, ЮГ Лисенко, БМ Андрушків, ...
2019
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ, ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
ОІ Трохимець
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 180, 2018
2018
Шелеметьєва ТВ
ОІ Трохимець
Науково-виробничий журнал, 70, 2018
2018
Регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України в контексті сучасних тенденцій, зокрема соціального партнерства
ОІ Трохимець, ОВ Ткачук
2018
Пріоритети державного управління регіональною економікою в умовах нестабільності
АА Олешко, ОІ Трохимець
Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування, 113-119, 2018
2018
Систематизация факторов влияния на формирование цен на сахар как социальноориентированный продукт питания в Украине
ОИ Трохимець
Вестник экономической науки Украины, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20