Подписаться
Трохимець Олена Іванівна
Трохимець Олена Іванівна
Класичний приватний університет, кафедра національної економіки, маркетингу та міжнародних
Подтвержден адрес электронной почты в домене zhu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки
ОІ Трохимець
Науково-виробничий журнал «Держава та регіони, 62-67, 2012
302012
Значення фінансової звітності підприємств для прийняття рішень на її основі
ГВ Бакурова, ОІ Трохимець
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 92-95, 2013
162013
Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації
ОІ Трохимець
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2009
72009
Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації
ОІ Трохимець
Держава та регіони, 184-189, 2009
72009
Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації [Електронний ресурс]
ОІ Трохимець
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/Portal/Soc_Gum/Dtr/ep/2009_1/files …, 2009
62009
Практика стратегічного планування в системі управління розвитком туризму в Україні
ОІ Трохимець, ТВ Шелеметьєва
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2018
52018
Дослідження сучасного стану фінансових Та економічних відносин у розвитку туризму в Україні
ОІ Трохимець, ТВ Шелеметьєва
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2018
42018
Державне регулювання цін на соціально-орієнтовані товари та послуги
ОВ Покатаєва, ОІ Трохимець
Вісник економічної науки України, 2014
42014
Регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України в контексті сучасних тенденцій, зокрема соціального партнерства
ОІ Трохимець, ОВ Ткачук
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2018
32018
Теоретико-методологічні основи розвитку внутрішнього споживчого ринку в національній економіці
ОІ Трохимець, ОЛ Гальцова
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2020
2*2020
Теоретичні підходи до визначення поняття соціально-орієнтованих товарів та послуг
ОІ Трохимець
Науковий журнал «Молодий вчений», 182-187, 2016
22016
Теоретичні підходи до визначення поняття соціально-орієнтованих товарів та послуг
ОІ Трохимець
Молодий вчений, 182-187, 2016
22016
Теоретичні аспекти щодо визначення сутності природних монополій
ОІ Трохимець
Науковий вісник Херсонського державного університету, 14-17, 2015
22015
Людський капітал в туристичній сфері
ОІ Трохимець
Економічний простір: Збірник наукових праць, 49-55, 2012
2*2012
Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації
ОІ Трохимець
Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво, 214-218, 2009
2*2009
Стратегічне управління формуванням та розвитком кадрів економічного профілю України
ОІ Трохимець
ОІ Трохимець, 0
2
Пріоритети державного управління регіональною економікою в умовах нестабільності
АА Олешко, ОІ Трохимець
Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування, 113-119, 2018
12018
Визначення компонентів банківського сектору національної економіки
ОІ Трохимець, ВВ Капущак
Актуальные проблемы современности, 116–121, 2017
12017
Регулювання залучення громадськості до контролю органів державної влади з питань підвищення якості соціально-орієнтованих товарів та послуг та регулювання споживчих цін та тарифів
ОІ Трохимець
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 19 (4), 92–99, 2014
12014
Вплив внутрішнього середовища супермаркетів на імпульсивні покупки споживачів
ОІ Трохимець
Економіка та держава, 33-34, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20