Подписаться
Трохимець Олена Іванівна
Трохимець Олена Іванівна
Класичний приватний університет, кафедра національної економіки, маркетингу та міжнародних
Подтвержден адрес электронной почты в домене zhu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Economic assessment of investment on the basis of production functions
O Yankovy, V Koval, O Trokhymets, M Karpenko, Y Matskevich
Revista Turismo Estudos e Práticas-RTEP/UERN, 1-11, 2020
502020
Modeling the interaction between environment and the economy considering the impact on ecosystem
V Koval, I Mikhno, O Trokhymets, L Kustrich, N Vdovenko
E3S Web of Conferences 166, 13002, 2020
472020
Optimization of the structure of an innovative cluster on a competitive basis in a free market
Z Rakhmetulina, O Pokataieva, O Trokhymets, I Hnatenko, ...
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (35), 238-247, 2020
412020
Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки
ОІ Трохимець
Держава та регіони, 62-67, 2012
322012
The globalization of the world coal market–contradictions and trends
Y Sribna, O Trokhymets, I Nosatov, I Kriukova
E3S Web of Conferences 123, 01044, 2019
312019
Conceptual basis of tax policy formation in the globalization conditions
S Khalatur, O Trokhymets, O Karamushka
Baltic Journal of Economic Studies 6 (2), 81-92, 2020
242020
Значення фінансової звітності підприємств для прийняття рішень на її основі
ГВ Бакурова, ОІ Трохимець
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 92-95, 2013
172013
Modeling the interaction between environment and the economy considering the impact on ecosystem. E3S Web Conferences, 166, 13002
V Koval, I Mikhno, O Trokhymets, L Kustrich, N Vdovenko
162020
Model of diagnostics of resource efficiency in oil and gas sector of economy of Ukraine
N Shmygol, W Łuczka, O Trokhymets, D Pawliszczy, R Zavgorodniy
E3S Web of Conferences 166, 13005, 2020
152020
Практика стратегічного планування в системі управління розвитком туризму в Україні
ОІ Трохимець, ТВ Шелеметьєва
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2018
142018
Formation of the Cashless Economy in Ukraine and in the World
A Oleshko, O Tymoshenko, О Trokhymets
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 147-150, 2018
122018
Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації
ОІ Трохимець
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2009
72009
Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації
ОІ Трохимець
Держава та регіони, 184-189, 2009
72009
Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації [Електронний ресурс]
ОІ Трохимець
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/Portal/Soc_Gum/Dtr/ep/2009_1/files …, 2009
62009
Znachennia finansovoi zvitnosti pidpryiemstv dlia pryiniattia rishen na yii osnovi [The value of financial statements to make decisions based on it]
GV Bakurova, OI Trokhymets
Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo 1 (70), 92-95, 2013
52013
Регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки в контексті діджиталізації
ТОІ Міхно І.С., Коваль В.В.
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2020
4*2020
Продовольчий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку
ОІ Трохимець, РК Миколаївна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2018
42018
Дослідження сучасного стану фінансових Та економічних відносин у розвитку туризму в Україні
ОІ Трохимець, ТВ Шелеметьєва
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2018
42018
Державне регулювання цін на соціально-орієнтовані товари та послуги
ОВ Покатаєва, ОІ Трохимець
Вісник економічної науки України, 2014
42014
Trends in investment activity and accumulation of investment disproportions in the economy of Ukraine
N Toropchenko, O Trokhymets
Green, Blue and Digital Economy Journal 2 (1), 73-81, 2021
32021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20