Трохимець Олена Іванівна
Трохимець Олена Іванівна
Класичний приватний університет, кафедра національної економіки, маркетингу та міжнародних
Подтвержден адрес электронной почты в домене zhu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки
ОІ Трохимець
Науково-виробничий журнал «Держава та регіони, 62-67, 2012
272012
Значення фінансової звітності підприємств для прийняття рішень на її основі
ГВ Бакурова, ОІ Трохимець
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 92-95, 2013
172013
Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації
ОІ Трохимець
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2009
72009
Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації
ОІ Трохимець
Держава та регіони, 184-189, 2009
72009
Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації [Електронний ресурс]
ОІ Трохимець
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/Portal/Soc_Gum/Dtr/ep/2009_1/files …, 2009
62009
Практика стратегічного планування в системі управління розвитком туризму в Україні
ОІ Трохимець, ТВ Шелеметьєва
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2018
32018
Державне регулювання цін на соціально-орієнтовані товари та послуги
ОВ Покатаєва, ОІ Трохимець
Вісник економічної науки України, 2014
32014
Регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України в контексті сучасних тенденцій, зокрема соціального партнерства
ОІ Трохимець, ОВ Ткачук
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2018
22018
Дослідження сучасного стану фінансових Та економічних відносин у розвитку туризму в Україні
ОІ Трохимець, ТВ Шелеметьєва
Науково-виробничий журнал Держава та регіони: Серія: Економіка та …, 2018
22018
Людський капітал в туристичній сфері
ОІ Трохимець
Економічний простір: Збірник наукових праць, 49-55, 2012
2*2012
Стратегічне управління формуванням та розвитком кадрів економічного профілю України
ОІ Трохимець
ОІ Трохимець, 0
2
Теоретико-методологічні основи розвитку внутрішнього споживчого ринку в національній економіці
ОЛ Гальцова, ОІ Трохимець
Науково-виробничий журнал, 38, 2020
12020
Пріоритети державного управління регіональною економікою в умовах нестабільності
ТОІ Олешко АА
Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування, 2018
12018
Визначення компонентів банківського сектору національної економіки
ОІ Трохимець, ВВ Капущак
Актуальные проблемы современности, 116–121, 2017
12017
Теоретичні підходи до визначення поняття соціально-орієнтованих товарів та послуг
ОІ Трохимець
Науковий журнал «Молодий вчений», 182-187, 2016
12016
Теоретичні підходи до визначення поняття соціально-орієнтованих товарів та послуг
ОІ Трохимець
Молодий вчений, 182-187, 2016
12016
Теоретичні аспекти щодо визначення сутності природних монополій
ОІ Трохимець
науковий вісник ХЕРсонсЬкоГо ДЕРЖавноГо унівЕРситЕту, 14, 2015
12015
Регулювання залучення громадськості до контролю органів державної влади з питань підвищення якості соціально-орієнтованих товарів та послуг та регулювання споживчих цін та тарифів
ОІ Трохимець
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 19 (4), 92–99, 2014
12014
Вплив внутрішнього середовища супермаркетів на імпульсивні покупки споживачів
ОІ Трохимець
Економіка та держава, 33-34, 2013
12013
Вплив споживчого попиту на розвиток інноваційних форм торговельно-економічних відносин в Україні
ОВ Покатаєва, ОІ Трохимець
Інвестиції: практика та досвід, 27-31, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20