Viacheslav Plastun (В'ячеслав Пластун)
Viacheslav Plastun (В'ячеслав Пластун)
PhD, Associate Professor, Ukrainian Academy of Banking (Українська академія банківської справи)
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник
Суми: Університетська книга 301 (3), 2009
812009
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІО Школьник, НГ Пігуль, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
482007
Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення
ВЛ Пластун
Еконо міка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Випуск 254, 477-488, 2009
312009
Іноземний капітал на страховому ринку України
ВЛ Пластун, ВС Домбровський
Національна академія управління, 2007
232007
Potential of institutional investors and stock market development as an alternative to households’ savings allocation in banks
S Leonov, S Frolov, V Plastun
Економічний часопис-ХХІ, 65-68, 2014
212014
Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України
ОС Журавка
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010
202010
Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств
ВЛ Пластун
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і …, 2008
202008
Пріоритети розвитку кредитних спілок в сучасних умовах
ВЛ Пластун
Актуальні проблеми економіки, 131-137, 2010
162010
Формування оптимального портфеля страхових послуг
ВЛ Пластун, ВС Домбровський
Актуальні проблеми економіки, 335-341, 2012
102012
Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку
ВС Домбровський, ОЛ Пластун, ВЛ Пластун
Національна академія управління, 2013
92013
Підходи до класифікації інституційних інвесторів
ВЛ Пластун, ВС Домбровський
Бізнес Інформ, 118-122, 2012
92012
Фінансове забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2005
92005
Фінансове забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2005
92005
Тенденції розвитку страхових компаній в Україні та світі
ВЛ Пластун
Інноваційна економіка, 40-46, 2012
82012
Проблеми та тенденції розвитку систем електронних розрахунків на міжнародних ринках
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2003
72003
Моніторинг позичок у сучасній банківській практиці України
ВІ Міщенко, В Пластун
Вісник Національного банку України, 9-14, 2002
72002
Інституційні інвестори: підходи до визначення сутності та роль на фінансовому ринку
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
62012
Дискретний аналіз
КВ Ніколаєва, ВВ Койбічук
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
62007
Політика управління державним боргом України
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
52010
Ринок фінансових послуг: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/укл. ВЛ Пластун
ВЛ Пластун
Суми: УАБС НБУ, 2007
42007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20