Viacheslav Plastun (В'ячеслав Пластун)
Viacheslav Plastun (В'ячеслав Пластун)
PhD, Associate Professor, Ukrainian Academy of Banking (Українська академія банківської справи)
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник
Суми: Університетська книга 301 (3), 2009
632009
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, АА Епифанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІО Школьник, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
412007
Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення
ВЛ Пластун
Еконо міка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Випуск 254, 477-488, 2009
242009
Іноземний капітал на страховому ринку України
ВЛ Пластун, ВС Домбровський
Національна академія управління, 2007
202007
Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств
ВЛ Пластун
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і …, 2008
182008
Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України
ОС Журавка, ЕС Журавка
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010
162010
Пріоритети розвитку кредитних спілок в сучасних умовах
ВЛ Пластун
Актуальні проблеми економіки, 131-137, 2010
142010
Моніторинг позичок у сучасній банківській практиці України
ВІ Міщенко, ВЛ Пластун
Вісник Національного банку України, 9-14, 2002
92002
Potential of institutional investors and stock market development as an alternative to households’ savings allocation in banks
S Leonov, S Frolov, V Plastun
Економічний часопис-ХХІ, 65-68, 2014
82014
Формування оптимального портфеля страхових послуг
ВЛ Пластун, ВС Домбровський
Актуальні проблеми економіки, 335-341, 2012
82012
Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку
ВС Домбровський, ОЛ Пластун, ВЛ Пластун
Національна академія управління, 2013
72013
Фінансове забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2005
72005
Фінансове забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2005
72005
Інституційні інвестори: підходи до визначення сутності та роль на фінансовому ринку
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
62012
Підходи до класифікації інституційних інвесторів
ВЛ Пластун, ВС Домбровський
Бізнес Інформ, 118-122, 2012
62012
Політика управління державним боргом України
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
62010
Проблеми та тенденції розвитку систем електронних розрахунків на міжнародних ринках
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2003
62003
Страхування ризикiв сiльськогосподарських пiдприємств
ВЛ Пластун
Вiсник Сумського нацiонального аграрного унiвер-ситету. Серiя «Економiка i …, 2008
52008
Ринок фінансових послуг: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/укл. ВЛ Пластун
ВЛ Пластун
Суми: УАБС НБУ, 2007
52007
Тенденції розвитку страхових компаній в Україні та світі
ВЛ Пластун
Інноваційна економіка журнал: наук.-виробн. журнал, 40-46, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20