Подписаться
Ольга Козлова
Ольга Козлова
доцент кафедри рослинництва та агроінженерії ХДАЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Influence of eco-safe growth-regulating substances on the phytosanitary state of agrocenoses of wheat varieties of various types of development in non-irrigated conditions of …
Y Domaratskiy, V Bazaliy, A Dobrovol'skiy, V Pichura, O Kozlova
Journal of Ecological Engineering 23 (8), 2022
192022
Economic efficiency of applying environmentally friendly fertilizers in production technologies in the South of Ukraine
Y Domaratskiy, O Kozlova, A Kaplina
Indian Journal of Ecology 47 (3), 624-629, 2020
192020
Стимулятори росту та комбіновані препарати біологічного походження як невід’ємний елемент екологізації технології вирощування технічних культур
ЄО Домарацький, ОО Домарацький, ОП Козлова
122019
Вплив стимуляторів росту та біофунгіцидів на архітектоніку різних морфобіотипів соняшника
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ОП Козлова
102019
Економічне обґрунтування використання екологобезпечних препаратів у технологічних схемах вирощування соняшника
ЄО Домарацький, ОП Козлова
82020
Вплив біофунгіцидів і стимуляторів росту на продуктивність соняшнику та якість олійної сировини
ЄО Домарацький, ВВ Базалій, ОП Козлова
82019
Вплив біологічних фунгіцидів на рівень ураження гібридів соняшника патогенною мікрофлорою
ЄО Домарацький, ОП Козлова
Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics, 2018
82018
Продуктивність соняшнику при застосуванні біопрепаратів та стимуляторів росту у технології вирощування на Півдні України (Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата …
ОП Козлова
Херсон, 20с, 2019
72019
Economic justification for the use of biological fungicides and plant growth stimulants for growing sunflower
Y Domaratskiy, A Kaplina, O Kozlova, N Koval, A Dobrovolskyi
Kherson State Agr Univ, 2020
62020
Агробіологічне обґрунтування застосування біопрепаратів в технології вирощування соняшника
ЄО Домарацький, ОП Козлова, ВВ Базалій
62019
Optimization of Water Consumption of High-Oleic Sunflower Hybrids under Non-Irrigated Conditions of the Steppe Zone of Ukraine
Y Domaratskiy, O Kozlova, A Dobrovol'skiy, V Bazaliy
Journal of ecological Engineering 23 (6), 2022
32022
Anaerobic Co-Digestion of Sewage Sludge and Waste in High Solid State
AM Aboulfotoh, AI Marie, R El-Hefny
Journal of Ecological Engineering 23 (6), 2022
32022
Ідентифікація сортів пшениці озимої за параметрами адаптивності при різних умовах вирощування
ВВ Базалій, ВВ Бойчук, ОП Козлова, ЄО Домарацький
Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання): матеріали, 12-15, 2020
32020
Генетичний контроль і рекомбінація ознак стійкості до вилягання у гібридів пшениці озимої за різних умов вирощування
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ІВ Бойчук, ОВ Тетерук, ОП Козлова, ...
Аграрні інновації, 87-93, 2020
32020
Вплив рістрегулюючих речовин біологічного походження на формування надземної біомаси рослин соняшника
ЄО Домарацький, ОП Козлова, ОО Домарацький
32019
Характер прояву і ефективність використання індексу лінійної щільності колоса при селекції пшениці озимої
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ОП Козлова, ІВ Бойчук, ГГ Базалій
22022
Шляхи оптимізації водоспоживання соняшника високоолеїнового типу за умов зміни клімату
ЄО Домарацький, АВ Добровольський, ОП Козлова, ...
22021
Вплив морфоструктурних ознак сортів пшениці озимої на ефективність доборів господарсько-цінних генотипів
ВВ Базалій, ОП Козлова, ЄО Домарацький
Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання): матеріали Х …, 2021
22021
Волога для соняшнику
Є Домарацький, О Козлова
The Ukrainian Farmer, 2020
22020
Ефективність використання деструкторів целюлози для оптимізації факторів життя рослин соняшника
ЄО Домарацький, ВВ Базалій, ОП Козлова, ОО Домарацький
22020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20