Вікторія Ткачук (Viktoriia Tkachuk)
Вікторія Ткачук (Viktoriia Tkachuk)
ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Підтверджена електронна адреса в iitta.gov.ua
НазваПосиланняРік
Технології мобільного навчання
НВ Рашевська, ВВ Ткачук
Педагогіка вищої та середньої школи 1 (35), 295-301, 2012
142012
Technological conditions of mobile learning in high school
N Rashevska, V Tkachuk
arXiv preprint arXiv:1808.01989, 2018
82018
Організація самостійної роботи магістрантів та аспірантів засобами інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій
ВП Щокін, ВВ Ткачук
Видавництво Львівської політехніки, 2012
82012
Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
ЄО Модло, ЮВ Єчкало, СО Семеріков, ВВ Ткачук
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
62017
Засоби мобільних ІКТ для створення професійної навчальної мережі
ВВ Ткачук
Новітні комп’ютерні технології 11 (1), 82-85, 2013
62013
Класифікація студентів ВНЗ з особливими освітніми потребами
В Ткачук, Ю Єчкало
Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
42017
Мобільно орієнтоване середовище навчання фундаментальних і фахових дисциплін студентів вищих навчальних закладів
СО Семеріков, ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2016
42016
Automatization of agglomerative production on the base of application of Neuro-Fuzzy controlling systems of the bottom level
V Shchokin, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry, No6, 32-39, 2014
42014
Проектування професійних ІКТ-компетентностей майбутніх інженерів-педагогів
ВВ Ткачук
Information Technologies and Learning Tools 53 (3), 123-141, 2016
3*2016
Проектування системи загально-професійних компетенцій інженерів-педагогів/Ткачук Вікторія Василівна
ВВ Ткачук
Наукова молодь-2015: матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених 10 …, 2015
3*2015
Open education space: computer-aidedtraining of the future engineer-teacher
ЗП Бакум, ВВ Ткачук
Computer science, Information Technology, Automation 1, 15-18, 2015
3*2015
Розробка фільтру Sage для СДН Moodle
СО Семеріков, СВ Шокалюк, ІС Мінтій, ВВ Ткачук, ЮВ Плющ
Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної …, 2011
32011
Створення електронних навчально-методичних комплексів у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
ВВ Ткачук, СО Семеріков, ЮВ Єчкало
Новітні комп’ютерні технології 15, 189-196, 2017
22017
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки гірничих інженерів у ВНЗ
ВВ Ткачук, СМ Хоцкіна
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2016
2*2016
Mobile technologies in education
N Kiyanovska, N Rashevska, V Tkachuk
Metallurgical and mining industry, 40-43, 2016
12016
Імідж молодого науковця – умова професійної мобільності
ВВ Ткачук, ОГ Добриця
Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика, 30-33, 2016
12016
Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ України
В Ткачук
Педагогіка вищої та середньої школи, 286-292, 2014
12014
Mining engineers training in context of innovative system of Ukraine
Z Bakum, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry, 30-35, 2014
12014
СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДНИК НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЛО Лісіна, ВВ Ткачук
Педагогіка вищої та середньої школи, 274-280, 2012
12012
Експериментальне дослідження готовності студентів та викладачів до реалізації мобільного навчання
ВВ Ткачук
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20