Viktoriia Tkachuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
Є Модло, Ю Єчкало, С Семеріков, В Ткачук
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
65*2017
The model of use of mobile information and communication technologies in learning computer sciences to future professionals in engineering pedagogy
VV Tkachuk, VP Shchokin, VV Tron
ЗАСНОВНИК I ВИДАВЕЦЬ: КРИВОРIЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ, 2018
272018
Технології мобільного навчання
НВ Рашевська, ВВ Ткачук
Педагогіка вищої та середньої школи 1 (35), 295-301, 2012
272012
Using augmented reality tools in the teaching of two-dimensional plane geometry
N Rashevska, S Semerikov, N Zinonos, V Tkachuk, M Shyshkina
CEUR Workshop Proceedings, 2020
232020
Augmented reality in education of students with special educational needs
VV Tkachuk, YV Yechkalo, OM Markova
CEUR Workshop Proceedings, 66-71, 2017
232017
Development of career guidance quests using WebAR
DS Shepiliev, SO Semerikov, YV Yechkalo, VV Tkachuk, OM Markova, ...
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012028, 2021
222021
Exploring Student Uses of Mobile Technologies in University Classrooms: Audience Response Systems and Development of Multimedia
V Tkachuk, Y Yechkalo, M Kislova, V Khotskina
Oleksandr Sokolov, Grygoriy Zholtkevych, Vitaliy Yakovyna, Yulia Tarasich …, 2020
222020
Technological conditions of mobile learning at high school
N Rashevska, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry 3, 161-164, 2015
222015
Exploring Student Uses of Mobile Technologies in University Classrooms: Audience Response Systems and Development of Multimedia
V Tkachuk, Y Yechkalo, S Semerikov, M Kislova, V Khotskina
CEUR-WS. org, online (2020, in press), 0
22*
Using Mobile ICT for Online Learning During COVID-19 Lockdown
V Tkachuk, Y Yechkalo, S Semerikov, M Kislova, Y Hladyr
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2020
182020
Selection of Mobile ICT for Learning Informatics of Future Professionals in Engineering Pedagogy
V Tkachuk, S Semerikov, Y Yechkalo, S Khotskina, V Soloviev
CEUR-WS. org, online (2020, in press), 0
14*
Augmented Reality in Training Engineering Students: Teaching Methods
Y Yechkalo, V Tkachuk, T Hruntova, D Brovko, V Tron
CEUR Workshop Proceedings (http://ceur-ws. org/), 2019
112019
Організація самостійної роботи магістрантів та аспірантів засобами інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій
ВП Щокін, ВВ Ткачук
Видавництво Львівської політехніки, 2012
112012
Засоби мобільних ІКТ для створення професійної навчальної мережі
ВВ Ткачук
Новітні комп’ютерні технології 11 (1), 82-85, 2013
102013
Мобільно орієнтоване середовище навчання фундаментальних і фахових дисциплін студентів вищих навчальних закладів
СО Семеріков, ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало
ІІТЗН НАПН України, 2016
82016
Розробка фільтру Sage для СДН Moodle
СО Семеріков, СВ Шокалюк, ІС Мінтій, ВВ Ткачук, ЮВ Плющ
Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної …, 2011
82011
Створення електронних навчально-методичних комплексів у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
ВВ Ткачук, СО Семеріков, ЮВ Єчкало
Новітні комп’ютерні технології 15, 189-196, 2017
72017
Проектування професійних ІКТ-компетентностей майбутніх інженерів-педагогів
ВВ Ткачук
Information Technologies and Learning Tools 53 (3), 123-141, 2016
7*2016
Класифікація студентів ВНЗ з особливими освітніми потребами
В Ткачук, Ю Єчкало
Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
62017
Automatization of agglomerative production on the base of application of Neuro-Fuzzy controlling systems of the bottom level
V Shchokin, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry, No6, 32-39, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20