Viktoriia Tkachuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
Є Модло, Ю Єчкало, С Семеріков, В Ткачук
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
51*2017
Технології мобільного навчання
НВ Рашевська, ВВ Ткачук
Педагогіка вищої та середньої школи 1 (35), 295-301, 2012
212012
Technological conditions of mobile learning at high school
N Rashevska, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry 3, 161-164, 2015
192015
Augmented reality in education of students with special educational needs
VV Tkachuk, YV Yechkalo, OM Markova
CEUR Workshop Proceedings, 66-71, 2017
142017
The Model of Use of Mobile Information and Communication Technologies in Learning Computer Sciences to Future Professionals in Engineering Pedagogy
VV Tkachuk, VP Shchokin, VV Tron
Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in …, 2018
112018
Організація самостійної роботи магістрантів та аспірантів засобами інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій
ВВ Ткачук, ВП Щокін
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Оптимізація …, 2012
112012
Розробка фільтру Sage для СДН Moodle
СО Семеріков, СВ Шокалюк, ІС Мінтій, ВВ Ткачук, ЮВ Плющ
Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної …, 2011
92011
Засоби мобільних ІКТ для створення професійної навчальної мережі
ВВ Ткачук
Новітні комп’ютерні технології 11 (1), 82-85, 2013
82013
Мобільно орієнтоване середовище навчання фундаментальних і фахових дисциплін студентів вищих навчальних закладів
СО Семеріков, ВВ Ткачук, ЮВ Єчкало
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2016
72016
Проектування професійних ІКТ-компетентностей майбутніх інженерів-педагогів
ВВ Ткачук
Information Technologies and Learning Tools 53 (3), 123-141, 2016
6*2016
Automatization of agglomerative production on the base of application of Neuro-Fuzzy controlling systems of the bottom level
V Shchokin, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry, No6, 32-39, 2014
62014
Класифікація студентів ВНЗ з особливими освітніми потребами
В Ткачук, Ю Єчкало
Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
52017
Mining engineers training in context of innovative system of Ukraine
Z Bakum, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry, 30-35, 2014
52014
Exploring Student Uses of Mobile Technologies in University Classrooms: Audience Response Systems and Development of Multimedia
V Tkachuk, Y Yechkalo, S Semerikov, M Kislova, V Khotskina
CEUR-WS. org, online (2020, in press), 0
4
Створення електронних навчально-методичних комплексів у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ
ВВ Ткачук, СО Семеріков, ЮВ Єчкало
Новітні комп’ютерні технології 15, 189-196, 2017
32017
Проектування системи загально-професійних компетенцій інженерів-педагогів/Ткачук Вікторія Василівна
ВВ Ткачук
Наукова молодь-2015: матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених 10 …, 2015
3*2015
Хмарні обчислення як основа мобільного навчання
ВВ Ткачук
Хмарні технології в освіті: матер. Всеукр. наук.-мет. Інтернет-семін.(Кривий …, 2012
32012
Augmented Reality in Training Engineering Students: Teaching Methods
YV Yechkalo, VV Tkachuk, TV Hruntova, DV Brovko, VV Tron
Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education …, 2019
22019
Проблеми стандартизації вищої освіти в контексті підготовки бакалаврів спеціальності 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
ЗП Бакум, СМ Хоцкіна, ВВ Ткачук
Інженерні та освітні технології 2 (18), 8-19, 2017
22017
Концепція підготовки гірничого інженера в системі неперервної освіти (школа–ВНЗ–підприємство)
МІ Ступнік, ВС Моркун, ЗП Бакум, ВВ Ткачук
Педагогіка вищої та середньої школи, 34-43, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20