Огнев'юк Віктор Олександрович
Огнев'юк Віктор Олександрович
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку
ВО Огнев’юк
К.: Знання України, 98, 2003
4102003
Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти
В Огнев’юк
Освітологія, 69-75, 2012
682012
Принцип модульності в історії освіти
ВО Огнев’юк, АВ Фурман
К.: УІПКККО, 29-32, 1995
641995
Training of education experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program
V Ognevyuk, S Sysoieva
The advanced science journal 6, 98-103, 2015
382015
Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції
В Огнев'юк
Віче, 16-20, 2010
352010
Освітологія–науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти
В Огнев’юк, С Сисоєва
Рідна школа, 44-51, 2012
342012
Освіта міжпарадигмального періоду
ВО Огнев’юк
К.: Нова парадигма, 36-48, 2005
272005
Осягнення освіти: підсумки ХХ століття
ВО Огнев’юк
К.: Навч. книга, 2003
232003
Криза–момент істини для університетської освіти
В Огнев’юк
Вища школа, 5-16, 2009
222009
Особлива місія дошкільної освіти
ВО Огнев’юк
Дошкільне виховання, 3-7, 2006
212006
Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця
ВО Огнев’юк
Акмеологія–наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конфер …, 2011
202011
Економіка
ГО Ковальчук, ВГ Мельничук, ВО Огнев’юк
К.: Навчальна книга, 2003
182003
Навчання і виховання як соціоцентричні цінності
В Огнев’юк
Вища освіта України, 15-20, 2003
172003
На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія»/ВО Огнев’юк/Освітологія–науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер
ВО Огнев’юк
Всеукр. наук.-практ. конф 15, 5-9, 2010
152010
Акме-особистість, акме-суспільство, акме-країна
ВО Огнев’юк
Акмеологія–наука ХХІ століття: матер. IV Міжнародної науково-практичної …, 0
14
Scientific direction of integrated research of education–osvitologiya
V Ogneviuk, S Sysoieva
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 5-13, 2014
132014
Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта
ВО Огнев’юк
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 6-11, 2013
132013
Стратегія розвитку освіти: національні та регіональні аспекти
В Огнев'юк
Вісн. УАДУ, 22-29, 2000
132000
Культура» та «Освіта»: взаємозумовленість понять
ММ Галицька
Педагогічний процес: теорія і практика.–2013.–Вип 4, 28-33, 2013
112013
Реформування–як сутнісна характеристика сучасної освіти
В Огнев'юк
Освітологія, 9-14, 2013
112013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20