Огнев'юк Віктор Олександрович
Огнев'юк Віктор Олександрович
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку
ВО Огнев’юк
К.: Знання України, 380-390, 2003
3442003
Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти
В Огнев’юк
Освітологія, 69-75, 2012
572012
Принцип модульності в історії освіти
ВО Огнев’юк, АВ Фурман
К.: УІПКККО, 29-32, 1995
561995
Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції
В Огнев'юк
Віче, 16-20, 2010
272010
Освітологія–науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти
В Огнев’юк, С Сисоєва
Рідна школа, 44-51, 2012
262012
Training of education experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program
V Ognevyuk, S Sysoieva
The advanced science journal, 98-103, 2015
252015
Освіта міжпарадигмального періоду
ВО Огнев’юк
К.: Нова парадигма, 36-48, 2005
232005
Осягнення освіти: Підсумки ХХ століття
ВО Огнев’юк
К.: Навч. книга, 2003
212003
Криза–момент істини для університетської освіти
В Огнев’юк
Вища школа, 5-16, 2009
202009
Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця
ВО Огнев’юк
Акмеологія–наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конфер …, 2011
182011
Навчання та виховання як соціоцентричні цінності
В Огнев’юк
Вища освіта України, 15-20, 2003
142003
Стратегія розвитку освіти: національні та регіональні аспекти
В Огнев’юк
Вісн. УАДУ, 22-29, 2000
142000
Економіка
ГО Ковальчук, ВГ Мельничук, ВО Огнев’юк
К.: Навчальна книга, 2003
132003
На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія»/ВО Огнев’юк/Освітологія–науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер
ВО Огнев’юк
Всеукр. наук.-практ. конф 15, 5-9, 2010
122010
Акме-особистість, акме-суспільство, акме-країна
ВО Огнев’юк
Акмеологія–наука ХХІ століття: матер. IV Міжнародної науково-практичної …, 0
12
Scientific direction of integrated research of education–osvitologiya
V Ogneviuk, S Sysoieva
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 5-13, 2014
102014
Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта
ВО Огнев’юк
Неперервна професійна освіта, 6-11, 2013
102013
Філософія та її місце в обробці наукових досліджень феномену освіти
ВО Огнев’юк
Освітологія. Польсько-український журнал.–2012.–ч. І, 69-75, 2012
102012
Профільна школа в категоріях цілей і цінностей освіти. Профільне навчання: Теорія і практика
ВО Огнев’юк
Збірник наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України, 15-22, 2006
102006
Реформування–як сутнісна характеристика сучасної освіти
В Огнев'юк
Освітологія, 9-14, 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20