Підписатись
Zhenchenko Maryna / Женченко Марина / Женченко Марина Іванівна /
Zhenchenko Maryna / Женченко Марина / Женченко Марина Іванівна /
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Женченко М. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія Zhenchenko, M.: Digital Transformation of the Publishing Industry, мonograph
М Женченко
Київ: Жнець, 440, 2019
21*2019
Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб.
МІ Женченко
К.: Жнець 20, 2011
152011
Эволюция терминов „мультимедиа”,„кросс-медиа”,„трансмедиа” в развитии цифрового сторителлинга
M Zhenchenko
Studia Medioznawcze 67 (4), 113-119, 2016
142016
Новітні редакторські професії в умовах конвергенції та мультимедіатизації ЗМІ
МІ Женченко
Київ, 2012
142012
Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги
М Женченко
Вісник Книжкової палати, 15-18, 2011
142011
Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України)
МІ Женченко
Наука України у світовому інформаційному просторі, 2011
142011
Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт: навч.-метод. посіб./Марина Женченко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т …
МІ Женченко
Київ: Жнець, 2013
11*2013
Поняття мультимедіа, крос-медіа, трансмедіа у науковому дискурсі цифрової доби
МІ Женченко
Наукові записки Інституту журналістики, 72-75, 2013
102013
Цифрова дистрибуція на книжковому ринку України
М Женченко
Вісник книжкової палати, 3-5, 2013
92013
Роль правничих часописів Галичини кінця XIX–початку XX ст. у формуванні національної самосвідомості українського народу
МІ Женченко
Наукові записки Інституту журналістики 26, 249-251, 0
6*
Electronic Textbooks for Ukrainian Education: Statistics, Models of Development, Quality Problems
ZI Zhenchenko M., Melnyk O., Miroshnychenko V.
CEUR Workshop Proceedings. 2732, 721-733, 2020
5*2020
Мультимедійна, конвергентна чи крос-медійна редакція? Співвідношення понять у науковому дискурсі цифрової доби
М Женченко
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences 16 …, 2016
52016
Оформлення списків використаної літератури відповідно до вимог нових стандартів: спроба відповіді на проблемні питання
М Женченко
Вісник Книжкової палати, 19-22, 2009
52009
Динамічна візуалізація: інтерактивні таймлайни в нових медіях
М Женченко
Медіакритика. Info, 0
4
Нова модель рецензування наукових публікацій у цифровому середовищі
МІ Женченко
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 169-172, 2016
32016
Трансформація компетентнісної моделі редактора в умовах мультиплатформного медіавиробництва
М Женченко, Я Прихода
Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Матеріали III Міжнарод-ної …, 2018
22018
Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики
М Женченко
Поліграфія і видавнича справа 1 (77), 257-266, 2016
22016
Цифровые каналы доставки газетного контента
МИ Женченко
Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка 2, 113-120, 2016
22016
Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі
М Женченко
Вісник Книжкової палати, 14-17, 2016
22016
Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема
М Женченко
Вісник Книжкової палати, 17-20, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20