Zhenchenko Maryna  / Zhenchenko Marina / Женченко Марина / Женченко Марина Іванівна /
Zhenchenko Maryna / Zhenchenko Marina / Женченко Марина / Женченко Марина Іванівна /
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Эволюция терминов „мультимедиа”,„кросс-медиа”,„трансмедиа” в развитии цифрового сторителлинга
M Zhenchenko
Studia Medioznawcze 67 (4), 113-119, 2016
13*2016
Цифрова дистрибуція на книжковому ринку України
М Женченко
Вісник книжкової палати, 3-5, 2013
12*2013
Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб.
МІ Женченко
К.: Жнець 20, 2011
122011
Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги
М Женченко
Вісник Книжкової палати, 15-18, 2011
102011
Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України)
МІ Женченко
Наука України у світовому інформаційному просторі, 2011
102011
Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт: навч.-метод. посіб./Марина Женченко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т …
М Женченко
Київ : Жнець, 2015
9*2015
Новітні редакторські професії в умовах конвергенції та мультимедіатизації ЗМІ
МІ Женченко
Київ, 2012
92012
Женченко М. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія Zhenchenko, M.: Digital Transformation of the Publishing Industry, мonograph
М Женченко
Київ: Жнець, 440, 2019
8*2019
Роль правничих часописів Галичини кінця XIX–початку XX ст. у формуванні національної самосвідомості українського народу
МІ Женченко
Наукові записки Інституту журналістики 26, 249-251, 0
5
Нова модель рецензування наукових публікацій у цифровому середовищі
МІ Женченко
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 169-172, 2016
32016
Динамічна візуалізація: інтерактивні таймлайни в нових медіях
М Женченко
Медіакритика. Info, 0
3
Мультимедійна, конвергентна чи крос-медійна редакція? Співвідношення понять у науковому дискурсі цифрової доби
М Женченко
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences 16 …, 2016
22016
Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики
М Женченко
Поліграфія і видавнича справа 1 (77), 257-266, 2016
22016
Типологічна характеристика контенту книжкової продукції правничої тематики
МІ Женченко
Наукові записки Інституту журналістики 47, 113-119, 2012
22012
Методика оформлення бібліографічних посилань на електронні ресурси в наукових статтях
МІ Женченко
Наукові записки Інституту журналістики, 119-126, 2011
22011
Трансформація компетентнісної моделі редактора в умовах мультиплатформного медіавиробництва
М Женченко, Я Прихода
Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Матеріали III Міжнарод-ної …, 2018
12018
Інноваційні методи навчання майбутніх видавців-редакторів
ЯВ Прихода, МІ Женченко
Поліграфія і видавнича справа, 191–198-191–198, 2016
12016
Женченко М. Електронні навчальні видання у глобалізованому освітньому просторі: проблеми типологізації. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences …
МІ Женченко
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 15 …, 2016
1*2016
Цифровые каналы доставки газетного контента
МИ Женченко
Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка 2, 113-120, 2016
12016
Краудфандинг як інноваційна бізнес-модель у видавничій галузі цифрової доби
М Женченко
Вісник Книжкової палати, 11-13, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20