Іван Іванович Рантюк (Ivan Rantyuk)
Іван Іванович Рантюк (Ivan Rantyuk)
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Verified email at school11.onmicrosoft.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ СПІВРОБІТНИКІВ ІТ КОМПАНІЙ
ІІ Рантюк, ТА Вакалюк
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2019
2019
Необхідність використання інформаційно-комунікаційних технологій в неформальній освіті співробітників ІТ компаній
ТА Вакалюк, ІІ Рантюк
З18 Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції…, 2019
2019
Можливості використання он-лайн курсу Мічиганського університету Особисте та командне лідерство для неформальної освіти співробітників IT компанії
ТА Вакалюк, ІІ Рантюк, ДС Антонюк
НМетАУ, 2019
2019
Організаційні структури у ІТ компаніях
ТА Вакалюк, ІІ Рантюк
Житомирська політехніка, 2019
2019
СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ СПІВРОБІТНИКІВ ІТ-КОМПАНІЙ
ІІ Рантюк, ТА Вакалюк
Інноваційна педагогіка 2 (16), 172-177, 2019
2019
ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ У ІТ КОМПАНІЯХ
ІІ Рантюк
ББК 32.97 Т11, 146, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6