Шайгородський Юрій Жанович
Шайгородський Юрій Жанович
доктор політичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipiend.gov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Політика: взаємодія реальності і міфу [монографія]/ЮЖ Шайгородськийі; НаЦ. акад. наук України, Ін-т політ. іетнонац. дослідж. ім
ЮЖ Шайгородський
- ІФ Кураса. _ К.: Знання України, 2009
88*2009
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.; Інститут політичних і …
Пирожков, Майборода, Шайгородський, та ін
К.: НАН України, 2016
24*2016
Трансформація політичних цінностей у світлі української багатопартійності
Ю Шайгородський, К Меркотан
К.: Український центр політичного ме неджменту 1, 6-31, 2005
23*2005
Ціннісні трансформації в період суспільних змін
ЮЖ Шайгородський
Соціальна психологія 3 (35), 86-94, 2009
202009
Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації
ЮЖ Шайгородський
Український соціум 1 (1), 41-48, 2001
20*2001
Політичні партії України в 3 т./[уклад. Ю. Шайгородський]
ПУ ПРУ Статут
- К.: Український центр політичного менеджменту, 2005
172005
Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні/автор. кол.: СЮ Аксьонова, ОЛ Ануфрієва, ОВ Бєлишев …
М в умовах становлення незалежної України
К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ, 2012
16*2012
Міфологія як засіб моделювання політичної реальності
Ю Шайгородський
Віче, 2009
16*2009
Суспільна мораль як система цінностей
Ю Шайгородський
- К.: Український центр політичного менеджменту, 2007
16*2007
Цивілізаційна чи ціннісна розколотість України?
М Михальченко, Ю Шайгородський
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2006
162006
Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання
М України
К.: УНДІПМ 1996, 1996
16*1996
Економiчна культура особистостi: соцiально-психологiчний аспект.(монографiя).
ВВ Москаленко, ЮЖ Шайгородський, ОО Міщенко
Київ: Центр соціальних комунікацій, 2012
15*2012
аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України
П проблеми сучасної України
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2012
15*2012
Поняття «трансформація» як інструмент аналізу соціальних змін
Ю Шайгородський
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 51-53, 2010
15*2010
Проблема цінностей у контексті сучасності. [Електронний ресурс]
Ю Шайгородський
13*2006
Психологические особенности ценностных ориентаций девочек и мальчиков подросткового возраста
ЮЖ Шайгородский
М. : Институт молодежи, 1992
131992
Політичне управління в сучасному суспільстві
МВ Туленков, ЮЖ Шайгородський
К. : Центр соціальних комунікацій, 2011
112011
Точка отсчета: Методики личностной и социально-психологической диагностики учителя
ЮЖ Шайгородский
Омск: "Интелектика", 1992
11*1992
Ціннісна складова сучасної політичної міфології
Ю Шайгородський
Політичний менеджмент.–http://www. politik. org. ua/pfv. php, 2008
9*2008
Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики
Авт_колектив, М Михальченко, та ін.
8*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20