Шайгородський Юрій Жанович
Шайгородський Юрій Жанович
доктор політичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політика: взаємодія реальності і міфу [монографія]/ЮЖ Шайгородськийі; НаЦ. акад. наук України, Ін-т політ. іетнонац. дослідж. ім
ЮЖ Шайгородський
- ІФ Кураса. _ К.: Знання України, 2009
109*2009
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.; Інститут політичних і …
Пирожков, Майборода, Шайгородський, та ін
К.: НАН України, 2016
46*2016
Точка отсчета: Методики личностной и социально-психологической диагностики учителя
ЮЖ Шайгородский
Омск: "Интелектика", 1992
43*1992
Ціннісні трансформації в період суспільних змін
ЮЖ Шайгородський
Соціальна психологія 3 (35), 86-94, 2009
36*2009
Економiчна культура особистостi: соцiально-психологiчний аспект.(монографiя).
ВВ Москаленко, ЮЖ Шайгородський, ОО Міщенко
Київ: Центр соціальних комунікацій, 2012
30*2012
Поняття «трансформація» як інструмент аналізу соціальних змін
Ю Шайгородський
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 51-53, 2010
292010
Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації
ЮЖ Шайгородський
Український соціум 1 (1), 41-48, 2001
28*2001
Ціннісні орієнтації особистості: формалізована модель цілісного, багатоаспектного аналізу
Ю Шайгородський
Соціальна психологія, 94-106, 2010
26*2010
Психологические особенности ценностных ориентаций девочек и мальчиков подросткового возраста
ЮЖ Шайгородский
М. : Институт молодежи, 1992
221992
Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні/автор. кол.: СЮ Аксьонова, ОЛ Ануфрієва, ОВ Бєлишев …
М в умовах становлення незалежної України
К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ, 2012
20*2012
Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики
Авт_колектив, М Михальченко, та ін.
19*2016
аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України
П проблеми сучасної України
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2012
19*2012
Цивілізаційна чи ціннісна розколотість України?
М Михальченко, Ю Шайгородський
Політичний менеджмент, 18-28, 2006
182006
Міфологія як засіб моделювання політичної реальності
ЮЖ Шайгородський
Віче 15, 35-38, 2009
17*2009
Суспільна мораль як система цінностей
Ю Шайгородський
- К.: Український центр політичного менеджменту, 2007
16*2007
Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації
Ю Шайгородський, К Меркотан
Політичний менеджмент 1, 176-182, 2006
15*2006
Політичні партії України в 3-х т
Ю Шайгородський
Київ, 2005
15*2005
Проблема цінностей у контексті сучасності. [Електронний ресурс]
Ю Шайгородський
14*2006
Політичне управління в сучасному суспільстві
МВ Туленков, ЮЖ Шайгородський
К. : Центр соціальних комунікацій, 2011
12*2011
Ціннісна складова сучасної політичної міфології
Ю Шайгородський
Політичний менеджмент.–http://www. politik. org. ua/pfv. php, 2008
122008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20