Шайгородський Юрій Жанович
Шайгородський Юрій Жанович
доктор політичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Політика: взаємодія реальності і міфу [монографія]/ЮЖ Шайгородськийі; НаЦ. акад. наук України, Ін-т політ. іетнонац. дослідж. ім
ЮЖ Шайгородський
- ІФ Кураса. _ К.: Знання України, 2009
96*2009
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.; Інститут політичних і …
Пирожков, Майборода, Шайгородський, та ін
К.: НАН України, 2016
31*2016
Поняття «трансформація» як інструмент аналізу соціальних змін
Ю Шайгородський
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 51-53, 2010
27*2010
Ціннісні трансформації в період суспільних змін
ЮЖ Шайгородський
Соціальна психологія 3 (35), 86-94, 2009
23*2009
Трансформація політичних цінностей у світлі української багатопартійності
Ю Шайгородський, К Меркотан
К.: Український центр політичного ме неджменту 1, 6-31, 2005
23*2005
Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації
ЮЖ Шайгородський
Український соціум 1 (1), 41-48, 2001
21*2001
Ціннісні орієнтації особистості: формалізована модель цілісного, багатоаспектного аналізу
Ю Шайгородський
Соціальна психологія, 94-106, 2010
20*2010
Економiчна культура особистостi: соцiально-психологiчний аспект.(монографiя).
ВВ Москаленко, ЮЖ Шайгородський, ОО Міщенко
Київ: Центр соціальних комунікацій, 2012
19*2012
Політичні партії України в 3-х т
Ю Шайгородський
Київ, 2005
19*2005
Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні/автор. кол.: СЮ Аксьонова, ОЛ Ануфрієва, ОВ Бєлишев …
М в умовах становлення незалежної України
К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ, 2012
18*2012
аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України
П проблеми сучасної України
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2012
18*2012
Точка отсчета: Методики личностной и социально-психологической диагностики учителя
ЮЖ Шайгородский
Омск: "Интелектика", 1992
17*1992
Міфологія як засіб моделювання політичної реальності
Ю Шайгородський
Віче, 2009
15*2009
Суспільна мораль як система цінностей
Ю Шайгородський
- К.: Український центр політичного менеджменту, 2007
15*2007
Цивілізаційна чи ціннісна розколотість України?
М Михальченко
Політичний менеджмент, 18-28, 2006
152006
Психологические особенности ценностных ориентаций девочек и мальчиков подросткового возраста
ЮЖ Шайгородский
М. : Институт молодежи, 1992
151992
Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики
Авт_колектив, М Михальченко, та ін.
14*2016
Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання
М України
К.: УНДІПМ 1996, 1996
14*1996
Проблема цінностей у контексті сучасності. [Електронний ресурс]
Ю Шайгородський
12*2006
Політичне управління в сучасному суспільстві
МВ Туленков, ЮЖ Шайгородський
К. : Центр соціальних комунікацій, 2011
102011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20