Підписатись
Шайгородський Юрій Жанович
Шайгородський Юрій Жанович
доктор політичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політика: взаємодія реальності і міфу
ЮЖ Шайгородський
Київ: Знання України, 2009
145*2009
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.; Інститут політичних і …
Пирожков, Майборода, Шайгородський, та ін
К.: НАН України, 2016
93*2016
Економiчна культура особистостi: соцiально-психологiчний аспект.
ВВ Москаленко, ЮЖ Шайгородський, ОО Міщенко
Київ: Центр соціальних комунікацій, 2012
57*2012
Ціннісні орієнтації особистості: формалізована модель цілісного, багатоаспектного аналізу
Ю Шайгородський
Соціальна психологія, 94-106, 2010
56*2010
Точка отсчета: Методики личностной и социально-психологической диагностики учителя
ЮЖ Шайгородский
Омск: "Интелектика", 1992
51*1992
Поняття «трансформація» як інструмент аналізу соціальних змін
Ю Шайгородський
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 51-53, 2010
50*2010
Ціннісні трансформації в період суспільних змін
ЮЖ Шайгородський
Соціальна психологія 3 (35), 86-94, 2009
48*2009
Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації
ЮЖ Шайгородський
Український соціум 1 (1), 41-48, 2001
47*2001
Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики
Авт_колектив, М Михальченко, та ін.
46*2016
Цінності як детермінанти суспільного розвитку
Ю Шайгородський
Сучасна українська політика, 219-228, 2012
41*2012
Ціннісні орієнтації в психологічній структурі особистості
Ю Шайгородський
Соціальна психологія, 65-73, 2009
33*2009
Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід
Ю Шаповал, Л Нагорна, О Бойко, Ю Шайгородський
Київ: ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013
31*2013
Суспільна мораль як система цінностей
Ю Шайгородський
К.: Український центр політичного менеджменту, 2007
31*2007
Молодь в умовах становлення незалежної України: щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні
автор кол., С Аксьонова, О Ануфрієва, Б О, Ю Шайгородський, та ін
К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ, 2012
29*2012
Синдром політичної прокрастинації: причини і наслідки
Ю Шайгородський
Політичний менеджмент, 16–29, 2013
27*2013
Влада і суспільство: діалог через громадські ради
ЮЖ Шайгородський, ТС Андрійчук, АЯ Дідух
ПАЛИВОДА, 2011
26*2011
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України
П України
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2012
25*2012
Політичні партії України в 3-х т
уклад. вст. стаття, Ю Шайгородський
Київ: Укр. центр політ. менеджменту, 2005
25*2005
Психологические особенности ценностных ориентаций девочек и мальчиков подросткового возраста
ЮЖ Шайгородский
М. : Институт молодежи, 1992
251992
Міфологія як засіб моделювання політичної реальності
ЮЖ Шайгородський
Віче 15, 35-38, 2009
24*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20