Шайгородський Юрій Жанович
Шайгородський Юрій Жанович
доктор політичних наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політика: взаємодія реальності і міфу [монографія]/ЮЖ Шайгородськийі; НаЦ. акад. наук України, Ін-т політ. іетнонац. дослідж. ім
ЮЖ Шайгородський
- ІФ Кураса. _ К.: Знання України, 2009
115*2009
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.; Інститут політичних і …
Пирожков, Майборода, Шайгородський, та ін
К.: НАН України, 2016
55*2016
Точка отсчета: Методики личностной и социально-психологической диагностики учителя
ЮЖ Шайгородский
Омск: "Интелектика", 1992
46*1992
Ціннісні трансформації в період суспільних змін
ЮЖ Шайгородський
Соціальна психологія 3 (35), 86-94, 2009
44*2009
Економiчна культура особистостi: соцiально-психологiчний аспект.(монографiя).
ВВ Москаленко, ЮЖ Шайгородський, ОО Міщенко
Київ: Центр соціальних комунікацій, 2012
38*2012
Ціннісні орієнтації особистості: формалізована модель цілісного, багатоаспектного аналізу
Ю Шайгородський
Соціальна психологія, 94-106, 2010
38*2010
Поняття «трансформація» як інструмент аналізу соціальних змін
Ю Шайгородський
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 51-53, 2010
362010
Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації
ЮЖ Шайгородський
Український соціум 1 (1), 41-48, 2001
33*2001
Молодь в умовах становлення незалежної України: щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні
автор кол., С Аксьонова, О Ануфрієва, Б О, Ю Шайгородський, та ін
К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ, 2012
24*2012
Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики
Авт_колектив, М Михальченко, та ін.
22*2016
Психологические особенности ценностных ориентаций девочек и мальчиков подросткового возраста
ЮЖ Шайгородский
М. : Институт молодежи, 1992
221992
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України
П України
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2012
20*2012
Міфологія як засіб моделювання політичної реальності
ЮЖ Шайгородський
Віче 15, 35-38, 2009
20*2009
Цивілізаційна чи ціннісна розколотість України?
М Михальченко, Ю Шайгородський
Політичний менеджмент, 18-28, 2006
192006
Суспільна мораль як система цінностей
Ю Шайгородський
- К.: Український центр політичного менеджменту, 2007
18*2007
Політичні партії України в 3-х т
уклад., вступна стаття, Ю Шайгородський
Київ, 2005
18*2005
Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації
Ю Шайгородський, К Меркотан
Політичний менеджмент 1, 176-182, 2006
15*2006
Проблема цінностей у контексті сучасності
ЮЖ Шайгородський
На шляху до суспільної злагоди, 2001
15*2001
Ціннісні орієнтації в психологічній структурі особистості
Ю Шайгородський
Соціальна психологія, 65-73, 2009
14*2009
Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід
Ю Шаповал, Л Нагорна, О Бойко, Ю Шайгородський
– Київ: ІПІЕНД,, 2013
13*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20