Столярчук Надія Миколаївна/Столярчук Надежда Николаевна
Столярчук Надія Миколаївна/Столярчук Надежда Николаевна
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Подтвержден адрес электронной почты в домене iae.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історичні аспекти сутності категорії «інноваційна діяльність»
НМ Столярчук
Економіка АПК, 144-149, 2012
102012
Проблеми нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності
НМ СТОЛЯРЧУК
Облік і фінанси АПК, 71-74, 2011
92011
Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі
ВМ Жук
К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки.–2013, 2013
82013
Облік комерційного використання інноваційної продукції
НМ Столярчук
Облік і фінанси/ Accounting&Finance, 55-61, 2015
52015
Облік витрат і калькулювання собівартості науково-технічної продукції
НМ Столярчук
Облік і фінанси / Accounting&Finance, 44-49, 2014
42014
Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності
НМ Столярчук
Економіка АПК, 55-63, 2018
32018
Основні методичні підходи до оцінки ОПІВ інноваційного спрямування
НМ Столярчук
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 341-355, 2012
32012
Соціально-економічна ефективність інноваційного розвитку тваринництва
НМ Столярчук, ОВ Мазуренко, ОВ Ксьонова, МІ Козак
К.: НУБіП України, 2017
2*2017
Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах
НМ Столярчук
ННЦ "ІАЕ", 2016
22016
Вплив соціально-економічних інститутів на розвиток обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності
НМ Столярчук
Економіка АПК, 60-67, 2015
22015
Impact of socio-economic institutions on the development of accounting and internal audit of innovation activities
NM Stolarchuk
APK Economy, 60-67, 2015
22015
Вплив інноваційної діяльності на інститут бухгалтерського обліку
НМ Столярчук
Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики …, 2013
2*2013
Облік капітальних витрат в об'єкти інтелектуальної власності
НМ Столярчук
Облік і фінанси, 70-76, 2018
12018
Еволюція моделей трансферу технологій
НМ Столярчук
Облік і фінанси / Accounting&Finance, 176-180, 2018
12018
Удосконалення документального забезпечення інноваційної діяльності у науково-дослідних установах
НМ Столярчук
7, 2014
12014
Завершені науково-дослідні розробки як важливий об’єкт бухгалтерського обліку науково-дослідних установ
НМ Столярчук
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 243-251, 2013
12013
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НМ Столярчук
Науковий журнал «Економічний форум»: секція Бухгалтерський облік, аналіз та …, 2012
12012
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НАУКОЄМНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИКАРПАТСЬКОЇ ДСГДС
I Sadovska, V Matviyets, N Stolyarchuk, M Kozak
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 2 (22), 54-63, 2020
2020
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Н Резнік, Н Столярчук, Н Cергєєва
InterConf, 2020
2020
Improvement of methodological approaches to accounting for sources of financing of capital investments on the example of Ukraine
ZH Natalia V. Sergeyeva, Nadezhda M. Stolarchuk, Valerii V. Danylenko
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20