Людмила Миколаївна Сідак
Людмила Миколаївна Сідак
НЮУ ім.Ярослава Мудрого , кафедра культурології
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці
ВО Лозовой, ЛМ Сідак
Право, 2006
442006
Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості
ЛМ Сідак
ЛМ Сідак, 2003
52003
До визначення понять «розвиток»,«саморозвиток»,«саморозвиток особистості»
ЛМ Сідак
Теорія і практика управління соціальними системами//Щоквартальний науково …, 2006
42006
Антиномічність любові й егоїзму в контексті саморозвитку особистості
ЛМ Сідак
Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія …, 2014
22014
Руйнація особистості й економічна криза крізь призму трудової етики
ЛМ Сідак
22013
Проблеми аскетизму в духовному житті людини і суспільства: історія і сучасність
ЛМ Сідак
Регіон-інформ, 2004
22004
Самообмеження як один з головних засобів саморозвитку особистості
ЛМ Сідак
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
12015
Моральна деградація особистості як основа конфліктності в сучасному світі
ЛМ Сідак
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
КУЛЬТУРНІ СИМВОЛИ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ І СУСПІЛЬСТВА
ЛМ Сідак
НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО: ІНСТРУМЕНТИ І МЕХАНІЗМИ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО …, 2018
2018
ФЕНОМЕН ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ЛМ Сідак
Актуальні проблеми філософії та соціології, 108-111, 2017
2017
Аналіз сучасних підходів до осмислення феномену саморозвиток особистості
ЛМ Сідак
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2016
2016
Адикція як форма руйнації духовного буття особистості
ЛМ Сідак
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
2015
Моральна руйнація особистості як основа духовної кризи суспільства
ЛМ Сідак
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Особливості соціалізації самоосвіти особистості
ЛМ Сідак, ОВ Бурлука
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2014
2014
Творча самореалізація особистості-запорука її саморозвитку й мета вищої освіти
ЛМ Сідак
2013
Метафізична двоїстість особистості–суб’єкта саморозвитку
ЛМ Сідак
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
2013
Руйнація особистості і криміногенні чинники
ЛМ Сідак
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
2010
РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
РІ Пашов, ЛМ Сідак, ОВ Бурлука
Духовно-моральне виховання особистості в контексті її духовного розвитку
ЛМ Сідак
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19