Follow
Ольга Миронівна Варченко / Olga Varchenko / 0000-0002-9090-0605
Ольга Миронівна Варченко / Olga Varchenko / 0000-0002-9090-0605
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Verified email at btsau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність
ОМ Шпичак, ІВ Свиноус
732008
До питання поєднання державного і ринкового регулювання продовольчої безпеки
ОМ Варченко
Економіка України, 53-59, 2004
632004
Ринок цукру в Україні: оптимальне поєднання ринкового і державного регулювання
ВО М.
К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2004
39*2004
Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України
ОМ Шпичак, ПТ Саблук, ВП Ситник, ЗП Ніколаєва, ВП Білаш
К.: ІАЕ, 2000
322000
Складові економічного механізму сталого розвитку сільського господарства
ОМ Варченко, АС Даниленко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2012
312012
Система організаційно-економічних механізмів функціонування основних агропродовольчих підкомплексів рослинництва України
ОМ Шпичак, ТВ Ярославська, СА Стасіневич, ЮЯ Гапусенко, ...
К. : ЗАТ «Нічлава», 2009
282009
The strategy of developing agricultural supply chain in terms of food security in Ukraine
O Varchenko, I Svynous, Y Grynchuk, K Tkachenko, O Shust
ExcelingTech, 2018
252018
Особисті підсобні господарства України - аналіз витрат та ефективності виробництва видів сільськогосподарської продукції
ОМ Шпичак, ПТ Саблук, ВП Ситник, та ін.
242001
Економічний механізм регулювання ринку біопалива у провідних країнах світу
ОМ Варченко, КВ Слупян
Вісник аграрної науки, 62-66, 2009
232009
Логістика: теорія і практика : Навч. Посібник
АС Даниленко, ОМ Варченко
К.:«Хай-Тек Прес, 2010
222010
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур: Кол.моногр.
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОМ Варченко
222004
Зарубіжний досвід державної підтримки сільськогосподарського виробництва та напрями його використання у вітчизняній практиці
ОМ Варченко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2011
212011
Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови
ДФ Крисанов, ОМ Варченко
Економіка і прогнозування, 72-91, 2017
182017
Методичні підходи до оцінки ефективності функціонування збутових логістичних систем аграрних підприємств
ОМ Варченко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2014
162014
Формування системи управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств .
ОМ Варченко
Сталий розвиток економіки., 224-227, 2011
16*2011
Удосконалення системи фінансово-економічних відносин у діяльності агропромислового виробництва в Україні
ОМ Варченко
Економіка і управління АПК, 23-32, 2009
162009
Supply Chain Strategy in Modernization of State Support Instruments for Small Farms in Ukraine
HIV Varchenko Olga M., Krysanov Dmytro F., Shubravska Olena V., Khakhula ...
Int. J Sup. Chain. Mgt 9 (№1), 536-543, 2020
13*2020
Іноземні інвестиції та інновації в харчовій промисловості України
ДФ Крисанов, ОМ Варченко
Економіка АПК, 121-127, 2010
112010
Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization
O Varchenko, V Radko, O Rudych, I Svynous, K Tkachenko
92019
Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні
ОМ Варченко, ІВ Свиноус, ІМ Демчак
Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал української академії наук …, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20