Подписаться
Ольга Миронівна Варченко / Olga Varchenko / 0000-0002-9090-0605
Ольга Миронівна Варченко / Olga Varchenko / 0000-0002-9090-0605
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність
ОМ Шпичак, ІВ Свиноус
1002008
До питання поєднання державного і ринкового регулювання продовольчої безпеки
ОМ Варченко
Економіка України, 53-59, 2004
662004
Ринок цукру в Україні: оптимальне поєднання ринкового і державного регулювання
ВО М.
К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2004
40*2004
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур: Кол.моногр.
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв, ОМ Варченко
402004
Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України
ОМ Шпичак, ПТ Саблук, ВП Ситник, ЗП Ніколаєва, ВП Білаш
К.: ІАЕ, 2000
382000
The strategy of developing agricultural supply chain in terms of food security in Ukraine
O Varchenko, I Svynous, Y Grynchuk, K Tkachenko, O Shust
ExcelingTech, 2018
322018
Складові економічного механізму сталого розвитку сільського господарства
ОМ Варченко, АС Даниленко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2012
322012
Система організаційно-економічних механізмів функціонування основних агропродовольчих підкомплексів рослинництва України
ОМ Шпичак, ТВ Ярославська, СА Стасіневич, ЮЯ Гапусенко, ...
К. : ЗАТ «Нічлава», 2009
312009
Логістика: теорія і практика : Навч. Посібник
АС Даниленко, ОМ Варченко
К.:«Хай-Тек Прес, 2010
282010
Supply Chain Strategy in Modernization of State Support Instruments for Small Farms in Ukraine
HIV Varchenko Olga M., Krysanov Dmytro F., Shubravska Olena V., Khakhula ...
Int. J Sup. Chain. Mgt 9 (№1), 536-543, 2020
26*2020
Особисті підсобні господарства України - аналіз витрат та ефективності виробництва видів сільськогосподарської продукції
ОМ Шпичак, ПТ Саблук, ВП Ситник, та ін.
262001
Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови
ДФ Крисанов, ОМ Варченко
Економіка і прогнозування, 72-91, 2017
252017
Зарубіжний досвід державної підтримки сільськогосподарського виробництва та напрями його використання у вітчизняній практиці
ОМ Варченко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2011
252011
Формування системи управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств .
ОМ Варченко
Сталий розвиток економіки., 224-227, 2011
24*2011
Економічний механізм регулювання ринку біопалива у провідних країнах світу
ОМ Варченко, КВ Слупян
Вісник аграрної науки, 62-66, 2009
232009
Методичні підходи до оцінки ефективності функціонування збутових логістичних систем аграрних підприємств
ОМ Варченко
Економіка та управління АПК, 21-26, 2014
192014
Удосконалення системи фінансово-економічних відносин у діяльності агропромислового виробництва в Україні
ОМ Варченко
Економіка і управління АПК, 23-32, 2009
182009
Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization
O Varchenko, V Radko, O Rudych, I Svynous, K Tkachenko
Agricultural science and practice 6 (1), 41-59, 2019
152019
Фінансовий менеджмент
КГ М., АС Даниленко, ЦВМ Варченко, О.М.
14*2013
Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability
G Kaletnik, O Shubravska, M Ibatullin, D Krysanov, Y Starychenko, ...
132019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20