Подписаться
Ірина Крицька / Ирина Крицкая / Iryna Krytska
Ірина Крицька / Ирина Крицкая / Iryna Krytska
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Речові докази у кримінальному провадженні
ІО Крицька
ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00. 09 «Кримінальний процес та …, 0
19*
Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення
ІО Крицька
Часопис Київського університету права, 301-305, 2016
142016
Становлення інституту речових доказів на українських землях: основні етапи
ІО Крицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право" 2 …, 2015
82015
Проверка вещественных доказательств на досудебном расследовании: некоторые спорные вопросы
И Крицкая
Legea şi Viaţa 301 (1/2), 91-95, 2017
62017
Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Форум права, 89–95-89–95, 2016
62016
Окремі питання щодо можливості поширення режиму речових доказів на цифрову інформацію
ІО Крицька
Международная научно-практическая конференция "Особенности адаптации …, 2015
42015
Інститут речових доказів за кримінальним процесуальним законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз
ІО Крицька
Право і суспільство, 169-174, 2015
42015
Речові докази у кримінальному провадженні: монографія
ІО Крицька
Pravo, 2018
32018
Доцільність поширення правового режиму депонування на речові докази під час досудового розслідування
ІО Крицька
32017
Зберігання речових доказів у кримінальному провадженні: мета, способи, умови й суб’єкти
ІО Крицька
Підприємництво, господарство і право, 178-182, 2017
32017
Особливості відмежування речових доказів від зразків для порівняльного дослідження у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання та …, 2016
3*2016
«Доріжка цифрових слідів»: доказове значення й окремі аспекти збирання та дослідження у кримінальному провадженні
ІО Крицька
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
22020
Вирішення питання про речові докази в кримінальному провадженні: окремі проблеми С. 183-186
АР Туманянц, ІО Крицька
Юридичний науковий електронний журнал, С. 183-186, 2017
22017
Деякі проблеми визнання відеозапису речовим доказом у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Medzinarodna vedecka konferencia "Pravna veda a prax: vyzvy modernych …, 2015
22015
Obligation of the disclosure of medical confidential information in criminal proceedings.
DI Klepka, IO Krytska, ASS Ydorenko
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 72 (12 cz 2), 2602-2608, 2019
12019
Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні речових доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України
IO Krytska
Проблеми законності, 203-215, 2019
12019
Дефиниции понятия «вещественные доказательства» в уголовном процессуальном законодательстве Украины и некоторых зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ
ИА Крицкая
Противодействие преступности: криминологические, уголовно-правовые и …, 2017
1*2017
Особливості вилучення матеріальних об’єктів як речових доказів у ході обшуку та огляду
ІО Крицька
Вісник Національної академії прокуратури України, 106-111, 2017
12017
Доречність закріплення соціальних прав в конституції україни на сучасному етапі розвитку держави
ІО Крицька
Видавничий дім «Гельветика», 2014
12014
ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТІЙ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
І Крицька, Я Верещака
Молодий вчений, 304-309, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20