Ірина Крицька
Ірина Крицька
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Речові докази у кримінальному провадженні
ІО Крицька
ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00. 09 «Кримінальний процес та …, 0
4
Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Форум права, 89–95-89–95, 2016
32016
Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення
ІО Крицька
Часопис Київського університету права, 301-305, 2016
22016
Інститут речових доказів за кримінальним процесуальним законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз
ІО Крицька
Право і суспільство, 169-174, 2015
22015
Доцільність поширення правового режиму депонування на речові докази під час досудового розслідування
ІО Крицька
12017
Дефиниции понятия «вещественные доказательства» в уголовном процессуальном законодательстве Украины и некоторых зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ
ИА Крицкая
Противодействие преступности: криминологические, уголовно-правовые и …, 2017
1*2017
Особливості вилучення матеріальних об’єктів як речових доказів у ході обшуку та огляду
ІО Крицька
Вісник Національної академії прокуратури України, 106-111, 2017
12017
Зберігання речових доказів у кримінальному провадженні: мета, способи, умови й суб’єкти
ІО Крицька
Підприємництво, господарство і право, 178-182, 2017
12017
Становлення інституту речових доказів на українських землях: основні етапи
ІО Крицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право" 2 …, 2015
12015
Окремі вимоги щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали …, 2018
2018
До питання про систему гарантій, пов’язаних із проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, крізь призму вітчизняної судової практики та практики ЄСПЛ
АР Туманянц, ІО Крицька
Юридичний науковий електронний журнал, 210-214, 2018
2018
Речові докази у кримінальному провадженні: монографія / І. О. Крицька ; [за наук. ред. А. Р. Туманянц]. Харків: Право, 2018. 280 с.
ІО Крицька
Видавництво "Право", 2018
2018
Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. О. Крицька ; кер. роботи А. Р. Туманянц ; Нац. юрид. ун-т ім …
ІО Крицька
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова …
ІО Крицька
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Вирішення питання про речові докази в кримінальному провадженні: окремі проблеми С. 183-186
АР Туманянц, ІО Крицька
Юридичний науковий електронний журнал, С. 183-186, 2017
2017
Проверка вещественных доказательств на досудебном расследовании: некоторые спорные вопросы
ІО Крицька
Закон и жизнь = Legea si Viata, 91-95, 2017
2017
До питання про зміст та форму речових доказів у кримінальному провадженні
ІО Крицька
"Інформаційне та науково-методологічне забезпечення досудового розслідування …, 2016
2016
Особливості відмежування речових доказів від зразків для порівняльного дослідження у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання та …, 2016
2016
Деякі проблеми визнання відеозапису речовим доказом у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Medzinarodna vedecka konferencia "Pravna veda a prax: vyzvy modernych …, 2015
2015
Інститут речових доказів за законодавством Англії, США та України: порівняльно-правовий аналіз
ІО Крицька
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Особливості …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20