Ірина Крицька
Ірина Крицька
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Речові докази у кримінальному провадженні
ІО Крицька
ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00. 09 «Кримінальний процес та …, 0
6
Проверка вещественных доказательств на досудебном расследовании: некоторые спорные вопросы
ІО Крицька
Закон и жизнь = Legea si Viata, 91-95, 2017
4*2017
Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення
ІО Крицька
Часопис Київського університету права, 301-305, 2016
42016
Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Форум права, 89–95-89–95, 2016
32016
Становлення інституту речових доказів на українських землях: основні етапи
ІО Крицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право" 2 …, 2015
32015
Зберігання речових доказів у кримінальному провадженні: мета, способи, умови й суб’єкти
ІО Крицька
Підприємництво, господарство і право, 178-182, 2017
22017
Особливості відмежування речових доказів від зразків для порівняльного дослідження у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання та …, 2016
2*2016
Інститут речових доказів за кримінальним процесуальним законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз
ІО Крицька
Право і суспільство, 169-174, 2015
22015
Особливості творчого мислення К
ІО Крицька
Штокгаузена: серіальність, музичний час, метод медіації: автореф. дис. на …, 0
2
Доцільність поширення правового режиму депонування на речові докази під час досудового розслідування
ІО Крицька
12017
Дефиниции понятия «вещественные доказательства» в уголовном процессуальном законодательстве Украины и некоторых зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ
ИА Крицкая
Противодействие преступности: криминологические, уголовно-правовые и …, 2017
1*2017
Особливості вилучення матеріальних об’єктів як речових доказів у ході обшуку та огляду
ІО Крицька
Вісник Національної академії прокуратури України, 106-111, 2017
12017
Доречність закріплення соціальних прав в конституції україни на сучасному етапі розвитку держави
ІО Крицька
Видавничий дім «Гельветика», 2014
12014
Ensuring of the Rights and Legal Interests of the Person in the Conditions of'Digitalization'of Criminal Proceedings
M Demura, D Klepka, I Krytska
Law Rev. Kyiv UL, 295, 2020
2020
Зміст, структура та концептуальні засади формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні
Л Гриценко, І Крицька, А Цина
Бердянський державний педагогічний університет, 2020
2020
Засоби діагностики сформованості громадянської відповідальності учнівської молоді
АЮ Цина, ІО Крицька
2020
Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні речових доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України
IO Krytska
Проблеми законності, 203-215, 2019
2019
Окремі вимоги щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали …, 2018
2018
До питання про систему гарантій, пов’язаних із проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, крізь призму вітчизняної судової практики та практики ЄСПЛ
АР Туманянц, ІО Крицька
Юридичний науковий електронний журнал, 210-214, 2018
2018
Речові докази у кримінальному провадженні: монографія / І. О. Крицька ; [за наук. ред. А. Р. Туманянц]. Харків: Право, 2018. 280 с.
ІО Крицька
Видавництво "Право", 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20