Ірина Крицька
Ірина Крицька
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Речові докази у кримінальному провадженні
ІО Крицька
ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00. 09 «Кримінальний процес та …, 0
5
Проверка вещественных доказательств на досудебном расследовании: некоторые спорные вопросы
ІО Крицька
Закон и жизнь = Legea si Viata, 91-95, 2017
4*2017
Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Форум права, 89–95-89–95, 2016
32016
Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення
ІО Крицька
Часопис Київського університету права, 301-305, 2016
32016
Становлення інституту речових доказів на українських землях: основні етапи
ІО Крицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право" 2 …, 2015
32015
Зберігання речових доказів у кримінальному провадженні: мета, способи, умови й суб’єкти
ІО Крицька
Підприємництво, господарство і право, 178-182, 2017
22017
Особливості відмежування речових доказів від зразків для порівняльного дослідження у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання та …, 2016
2*2016
Інститут речових доказів за кримінальним процесуальним законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз
ІО Крицька
Право і суспільство, 169-174, 2015
22015
Особливості творчого мислення К
ІО Крицька
Штокгаузена: серіальність, музичний час, метод медіації: автореф. дис. на …, 0
2
Доцільність поширення правового режиму депонування на речові докази під час досудового розслідування
ІО Крицька
12017
Дефиниции понятия «вещественные доказательства» в уголовном процессуальном законодательстве Украины и некоторых зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ
ИА Крицкая
Противодействие преступности: криминологические, уголовно-правовые и …, 2017
1*2017
Особливості вилучення матеріальних об’єктів як речових доказів у ході обшуку та огляду
ІО Крицька
Вісник Національної академії прокуратури України, 106-111, 2017
12017
Доречність закріплення соціальних прав в конституції україни на сучасному етапі розвитку держави
ІО Крицька
Видавничий дім «Гельветика», 2014
12014
Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні речових доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України
IO Krytska
Проблеми законності, 203-215, 2019
2019
Окремі вимоги щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні
ІО Крицька
Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали …, 2018
2018
До питання про систему гарантій, пов’язаних із проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, крізь призму вітчизняної судової практики та практики ЄСПЛ
АР Туманянц, ІО Крицька
Юридичний науковий електронний журнал, 210-214, 2018
2018
Речові докази у кримінальному провадженні: монографія / І. О. Крицька ; [за наук. ред. А. Р. Туманянц]. Харків: Право, 2018. 280 с.
ІО Крицька
Видавництво "Право", 2018
2018
Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. О. Крицька ; кер. роботи А. Р. Туманянц ; Нац. юрид. ун-т ім …
ІО Крицька
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова …
ІО Крицька
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Вирішення питання про речові докази в кримінальному провадженні: окремі проблеми С. 183-186
АР Туманянц, ІО Крицька
Юридичний науковий електронний журнал, С. 183-186, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20