Ольга Іванівна Матяш
Ольга Іванівна Матяш
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії: Монографія
ОІ Матяш
Вінниця: ФОП Легкун В. М., 2013
552013
Система задач на урок як засіб підвищення ефективності навчання геометрії в школі
ОІ Матяш
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
172010
Задачі методичної діяльності вчителя у навчанні учнів геометрії
ОІ Матяш
Наукові записки Малої академії наук України: Зб. наук. пр. – Вип. 3. Серія …, 2013
10*2013
Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії в школі
ОІ Матяш, АЛ Воєвода, ЛФ Михайленко, ЛЙ Наконечна
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012
102012
Окремі аспекти формування математичних понять
ОІ Матяш, АВ Прус
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 87-93, 2010
92010
Формування методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02
ОІ Матяш
Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2014
72014
Формування знань старшокласників про різні методи розв ‘язування задач стереометрії
О Матяш, В Ясінський, А Прус
Математика в школі, 8-17, 2010
72010
Мотивація пізнавальної діяльності при особистісно орієнтованому навчанні студентів математики
ОІ Матяш, ЛП Гусак
Науковий вісник Ужгородського Національного університету: Серія «Педагогіка …, 2004
72004
Удосконалення професійної підготовки вчителя математики в умовах компетентнісного підходу
ОІ Матяш, ОИ Матяш
Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus.-Специальный …, 2015
62015
Модель професійно-творчого розвитку майбутнього фахівця
ОІ Матяш, ОА Стахова
Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук.праць., 249–255, 2011
62011
Конструювання систем задач у навчанні учнів геометрії в старшій школі
ОІ Матяш
Тези всеукраїнської конференції, 7-8, 2013
52013
Актуальні проблеми формування методичних компетенцій майбутніх учителів математики
ОІ Матяш
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
52012
Пізнавальна самостійність студентів як передумова розвитку фахових компетенцій
ОІ Матяш, ЛЙ Наконечна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / СумДПУ ім. А. С …, 2011
52011
Модель системи методичної підготовки вчителя математики в педагогічному університеті
ОІ Матяш
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2011
52011
РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ
ОІ Матяш, ТП Березюк
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, С. 120–130, 2011
52011
Освітнє середовище навчального закладу – основа формування і розвитку професійної культури майбутнього педагога
ОІ Матяш
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. пр., 2008
52008
Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутнього педагога
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко, ОИ Матяш, ЛФ Михайленко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
42015
Рівні методичної компетентності навчання геометрії майбутніх учителів математики
ОІ Матяш
Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний зб. наук. робіт …, 2013
4*2013
Прийоми профілізації навчання математики в школі
ОІ Матяш, С М. Н.
Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації : матеріали …, 2011
42011
Формування інтересу до навчання математики в основній школі.
ОІ Матяш
Вінниця: ВДПУ, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20